{ "dc.contributor.author": "Carbó-Dorca, Ramon" , "dc.date.accessioned": "2012-01-23T11:15:51Z" , "dc.date.available": "2012-01-23T11:15:51Z" , "dc.date.issued": "1987" , "dc.identifier.citation": "Carbó-Dorca, R. (1987). Fuzzy set Theory and Quantum Chemistry. Scientia gerundensis, 13, 177. Recuperat 23 de gener de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45216/0" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/3915" , "dc.description.abstract": "Es discuteixen breument algunes consideracions sobre l'aplicació de la Teoria dels Conjunts difusos a la Química quàntica. Es demostra aqui que molts conceptes químics associats a la teoria són adequats per ésser connectats amb l'estructura dels Conjunts difusos. També s'explica com algunes descripcions teoriques dels observables quàntics es potencien tractant-les amb les eines associades als esmentats Conjunts difusos. La funció densitat es pren com a exemple de l'ús de distribucions de possibilitat al mateix temps que les distribucions de probabilitat quàntiques" , "dc.description.abstract": "Some considerations on the application of Fuzzy Set Theory in Quantum Chemistry are briefly discussed. It is shown that chemical concepts are well suited to be connected with fuzzy set structure. It is also explained how some theoretical descriptions of quantum chemical observables can be successfully enhanced throughout Fuzzy Set Theory. The density function is taken to provide examples of the use of possibility distributions at the same time as the classical probability ones in Quantum Chemistry" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 1987, núm. 13, p. 177" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-Q)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Conjunts borrosos" , "dc.subject": "Química quàntica" , "dc.subject": "Fuzzy sets" , "dc.subject": "Quantum chemistry" , "dc.subject": "Funcional de densitat, Teoria del" , "dc.subject": "Density functionals" , "dc.title": "Fuzzy set Theory and Quantum Chemistry" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }