{ "dc.contributor.author": "Carbó-Dorca, Ramon" , "dc.contributor.author": "Robert, David" , "dc.date.accessioned": "2012-01-23T09:25:23Z" , "dc.date.available": "2012-01-23T09:25:23Z" , "dc.date.issued": "2000" , "dc.identifier.citation": "Robert, D., i Carbó-Dorca, R. (2000). Anàlisi de Procrustes i alineament molecular. Scientia gerundensis, 24, 175-181. Recuperat 23 de gener de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45593/0" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/3911" , "dc.description.abstract": "L'algorisme de McLachlan per a l'alineament de dos conjunts de coordenades atòmiques és interpretat sota l'òptica de l'Anàlisi Multivariant, que posa de manifest que el plantejament d'aquest problema és equivalent al de l'anàlisi de Procrustes i que la solució proposada per Kabsch és anàloga a la de Sibson, desenvolupada independentment" , "dc.description.abstract": "McLachlan's algorithm for the alignment of two sets of atomic coordinates is interpreted under the Multivariate Analysis point of view, putting into evidence that it is equivalent to Procrustes analysis, and that the solution proposed by Kabsch is analogous to Sibson's, independently developed" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 2000, núm. 24, p. 175-181" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-Q)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Anàlisi multivariable" , "dc.subject": "Química quàntica" , "dc.subject": "Multivariate analysis" , "dc.subject": "Quantum chemistry" , "dc.subject": "Procrustes, Anàlisi de" , "dc.subject": "Procrustes analysis" , "dc.title": "Anàlisi de Procrustes i alineament molecular" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }