{ "dc.contributor.author": "Vila i Gispert, Anna" , "dc.contributor.author": "Casadevall, Margarida" , "dc.contributor.author": "Moreno i Amich, Ramon" , "dc.date.accessioned": "2012-01-19T08:47:44Z" , "dc.date.available": "2012-01-19T08:47:44Z" , "dc.date.issued": "1985" , "dc.identifier.citation": "Vila i Gispert, A., Casadevall, M., i Moreno Amich, R. (1985). Aproximació a la fauna malacològica de l'estany de Banyoles mitjançant l'anàlisi de les restes retingudes pel sediment. Scientia gerundensis, 11, 73-80. Recuperat 19 de gener de 2012, a http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45177/0" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/3901" , "dc.description.abstract": "Es dóna un llistat de les espècies de mol·luscs presents a les mostres de dragatges efectuats a l'Estany de Banyoles durant el mes de juliol de 1985. Es constata que, excepte per al bivalve Pisidium casertanum, la resta de mol.luscs (tots gasteròpodes) dels que només es va trobar la closca, corresponen a exemplars de la fauna malacològica de les ribes de l'estany o de les rieres que hi aboquen, que haurien estat transportats passivament fins on varen ser trobats" , "dc.description.abstract": "A list of molluscs wich were found in the Banyoles lake dredger samples, taken during july of 1985, is given. Except for the only bivalve present, that is Pisidium casertanum, the other molluscs (Gastropoda) were represented only by the shell. These are typical species of a lake shore or species from streams which flow into the lake. Probably all of them would have been passively carried as far as the place where they were found" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 1985, núm. 11, p. 73-80" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-B)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Mol·luscos -- Catalunya -- Banyoles, Estany de" , "dc.subject": "Mollusks -- Catalonia -- Banyoles, Estany de" , "dc.title": "Aproximació a la fauna malacològica de l'estany de Banyoles mitjançant l'anàlisi de les restes retingudes pel sediment" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }