{ "dc.contributor.author": "Esteban Guitart, Moisès" , "dc.date.accessioned": "2011-12-20T12:33:09Z" , "dc.date.available": "2011-12-20T12:33:09Z" , "dc.date.issued": "2008" , "dc.identifier.citation": "Esteban, M. (2008). Ús de problemàtiques ètiques per l'ensenyança del codi deontològic de la psicologia: una sessió il·lustrativa. REP:TE : Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència, 4 (1), 14-20. Recuperat 20 de desembre de 2011, a http://www.raco.cat/index.php/repte/article/view/112155/139786" , "dc.identifier.issn": "1699-5546" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/3883" , "dc.description.abstract": "El present treball exposa el contingut i procediment d’una sessió emmarcada en un taller–seminari sobre ètica aplicada als àmbits professionals de la psicologia. L’objectiu de la mateixa és introduir als estudiants en els fonaments del Codi Deontològic, així com la reflexió d’alguns dels articles que aquest conté. El mètode expositiu consisteix en presentar i discutir tres situacions, èticament problemàtiques, a partir de les quals s’il·lustra el contingut normatiu de diferents articles que regulen l’exercici professional en l’àmbit de la psicologia" , "dc.description.abstract": "The present paper describes the content and procedure of a meeting framed in a workshop on applied ethics in the fields of professional psychology. The aim of the training course is to introduce the basic principles of the Code of Ethics, as well as the reflection of some of the items it contains. The teaching method is to present and discuss three ethical dilemmas through which illustrate the normative content of various articles that regulate the practice in the field of psychology" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Departament de Psicologia" , "dc.relation.ispartof": "© REP:TE : Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència, 2011, vol. 4, núm. 1, 14-20" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-PS)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Psicologia -- Ètica professional" , "dc.subject": "Psychology -- Professional ethics" , "dc.title": "Ús de problemàtiques ètiques per l'ensenyança del codi deontològic de la psicologia: una sessió il·lustrativa" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }