{ "dc.contributor.author": "Callís i Franco, Josep" , "dc.date.accessioned": "2011-11-22T09:12:55Z" , "dc.date.available": "2011-11-22T09:12:55Z" , "dc.date.issued": "2011-06" , "dc.identifier.citation": "Callís I Franco, Josep. (2011). Fitxa d'avaluació de la pràctica docent. Reflexió sobre la pròpia acció i el desenvolupament de competències professionalitzadores. A 'Univest 11'. Girona: Universitat. [Consulta 2011]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/3814" , "dc.identifier.isbn": "978-84-8458-354-7" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/3814" , "dc.description.abstract": "L’experiència mostra la millora competencial que es produeix en els estudiants de magisteri durant el seu pràcticum de tercer al utilitzar una fitxa d’autocontrol i valoració de la docència, element integrat en el portafoli del pràcticum. La fitxa és un factor incentivador de la reflexió sobre la pròpia acció i un recurs d’aprenentatge i adquisició de competències professionalitzadores (treball cooperatiu, capacitat comunicativa, dissenys avaluatius; capacitat de reflexió crítica i anàlisi de concepcions i filosofia educativa; capacitat d’innovació didàctica;...); alhora que de millora de capacitats personal (, auto coneixement; capacitat crítica; respecte a les diferències personals; ...) i, per altre costat, eina d’autoavaluació de la docència impartida i recurs per a la millora de la innovació didàctica i aprenentatge en la recerca-acció. L’experiència s’ha portat a terme durant nou cursos a la Facultat d’Educació i Psicologia de l’UdG si bé la present comunicació es centra prioritàriament en els resultats del grup del curs 2009-10 amb l’objectiu de sintetitzar i exemplificar, en un cas concret, el treball i enfoc desenvolupat en aquesta recerca. Paral·lelament, en algun cas, s’acompanyarà de valors comparatius amb els resultats globals obtinguts al llarg dels nou anys. La recerca es treballa com a estudi de casos amb l’objectiu de detectar i avaluar les opinions dels estudiants com a subjectes actius de l’experimentació. Les dades han estat tractades sota un enfoc d’anàlisi qualitativa, les quals es recolliren a partir d’un qüestionari (CVUFAD: Criteris i Valoracions de l’Ús de la Fitxa d’Autoavaluació Docent) on de manera lliure i oberta cada estudiant ha valorat els aspectes que al seu entendre ha comportat la utilització de dita fitxa. A partir del buidat de les respostes d’aquest qüestionari, s’elaborà un nou qüestionari (ICVUFAD: Incidència dels Criteris i Valoracions de l’Ús de la Fitxa d’Autoavaluació Docent) que permetés analitzar quantitativament el grau d’incidència i interiorització personal de cada un dels diferents criteris establerts pel CVUFAD. El buidat dels resultats, demostra que l’experiència resulta plenament satisfactòria i que els objectius establerts com a base del projecte han estat plenament assolits, de manera que es pot concloure que l’ús de la fitxa d’autoavaluació docent resulta ser un excel·lent recurs per ajudar a desenvolupar competències professionalitzadores i de millora personal" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach" , "dc.relation.ispartofseries": "Univest 11" , "dc.rights": "Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa)" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca" , "dc.subject": "Ensenyament universitari -- Congressos" , "dc.subject": "Education, Higher -- Congresses" , "dc.subject": "Professors -- Formació" , "dc.subject": "Teachers -- Training of" , "dc.subject": "Aprenentatge -- Avaluació" , "dc.subject": "Learning -- Evaluation" , "dc.subject": "Aprenentatge actiu" , "dc.subject": "Active learning" , "dc.subject": "Ensenyament -- Treball en equip" , "dc.subject": "Group work in education" , "dc.subject": "Autonomia de l'alumne" , "dc.subject": "Learner autonomy" , "dc.subject": "Ensenyament universitari -- Avaluació" , "dc.subject": "Education, Higher -- Evaluation" , "dc.subject": "Competències professionals -- Ensenyament" , "dc.subject": "Competency based education" , "dc.title": "Fitxa d'avaluació de la pràctica docent. Reflexió sobre la pròpia acció i el desenvolupament de competències professionalitzadores" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/conferenceObject" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Formació permanent" }