{ "dc.contributor.author": "Farjas Silva, Jordi" , "dc.date.accessioned": "2011-04-04T14:11:26Z" , "dc.date.available": "2011-04-04T14:11:26Z" , "dc.date.issued": "2010" , "dc.identifier.citation": "Farjas Silva, J. (2010). Apunts de Física I. A 'Materials i objectes docents'. Girona: Universitat. [Consulta: 4 d'abril de 2010]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/3332" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/3332" , "dc.description": "Material docent elaborat per l'assignatura 'Física I' del Grau en Enginyeria Agroalimentària" , "dc.description.abstract": "Aquest text pretén ser una guia útil per als estudiants del Grau en Enginyeria Agroalimentària. El document s’estructura en set temes organitzats en dos blocs. El primer bloc és una introducció als conceptes bàsics de l’estàtica i el segon bloc el dediquem a la descripció dels fluids. Per a cada tema s’estableixen les competències específiques que s’han d’assolir, es desenvolupen de manera esquemàtica els continguts i s’adjunten exemples resolts de problemes. Al final de cada tema s’inclou també una col·lecció de qüestions i problemes. Aquest llibre pretén ser una breu recopilació dels continguts bàsics de l’assignatura. Al final del llibre, trobareu una bibliografia recomanada per poder desenvolupar exhaustivament la matèria" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Departament de Física" , "dc.relation.ispartofseries": "Materials i objectes docents" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca" , "dc.subject": "Física -- Ensenyament universitari" , "dc.subject": "Dinàmica de fluids -- Ensenyament universitari" , "dc.subject": "Elasticitat -- Ensenyament universitari" , "dc.subject": "Estàtica -- Ensenyament universitari" , "dc.subject": "Fluids -- Ensenyament universitari" , "dc.subject": "Elasticity -- Study and teaching (Higher)" , "dc.subject": "Fluids -- Study and teaching (Higher)" , "dc.subject": "Fluid dynamics -- Study and teaching (Higher)" , "dc.subject": "Physics -- Study and teaching (Higher)" , "dc.subject": "Statics -- Study and teaching (Higher)" , "dc.title": "Apunts de Física I" , "dc.type": "lecture notes" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" }