{ "dc.contributor.author": "Callís i Franco, Josep" , "dc.contributor.author": "Bramona i Llonch, Joan" , "dc.date.accessioned": "2010-07-29T07:19:22Z" , "dc.date.available": "2010-07-29T07:19:22Z" , "dc.date.issued": "2010-02" , "dc.identifier.citation": "Callís, J. i Bramona i Llonch, J. (2010). Desenvolupament del pensament lògic dels nens i nenes d’ètnia gitana. A 'CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques 2010'. Girona: Universitat. [Consulta 29 juliol 2010]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/2884" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2884" , "dc.description.abstract": "Un diagnòstic sobre el domini de la lògica implica analitzar els diferents elements constitutius del pensament lògic-matemàtic com són les capacitats d’identificació, relació i operativitat. Aquesta recerca no pretén analitzar la globalitat d’aquest procés sinó que es focalitza, únicament, en detectar el domini de la capacitat de classificació i ordenació que posseeix l’alumnat gitano per tal que segons el grau de domini existent, dissenyar una estratègia d’intervenció a les aules que permeti consolidar i /o millorar el raonament i l’aprenentatge de les matemàtiques. Conseqüentment, els objectius que es plantegen es sintetitzen en: - Detectar el domini de la capacitat de classificació i ordenació, segons graus diferents de dificultat de l’alumnat d’educació infantil. - Identificar el tipus d’error present en la classificació i ordenació i les estratègies resolutòries emprades en l’ordenació" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques" , "dc.publisher": "Universidad de Granada" , "dc.publisher": "Université de Genève" , "dc.relation.ispartofseries": "CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques 2010" , "dc.rights": "Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa)" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca" , "dc.subject": "Gitanos -- Ensenyament" , "dc.subject": "Romanies -- Study and teaching" , "dc.subject": "Lògica -- Ensenyament" , "dc.subject": "Logic -- Study and teaching" , "dc.title": "Desenvolupament del pensament lògic dels nens i nenes d’ètnia gitana" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Formació permanent" }