{ "dc.contributor.author": "Grabuleda Teixidor, Carles" , "dc.date.accessioned": "2010-07-22T11:28:13Z" , "dc.date.available": "2010-07-22T11:28:13Z" , "dc.date.issued": "2010-02" , "dc.identifier.citation": "Grabuleda Teixidor, C. (2010). L'Aprenentatge de la lectura i l'escriptura des d'àrees no lingüístiques. Estudi comparatiu del treball en ciències socials a Catalunya i Ontario (Canadà). A 'CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques 2010'. Girona: Universitat. [Consulta 22 juliol 2010]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/2855" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2855" , "dc.description.abstract": "Volem constatar com, en la nostra realitat quotidiana, sovint tenim poc en compte les necessitats de comprensió dels alumnes quan elaborem textos didàctics. Si no pensem en adequar el vocabulari ni la complexitat gramatical al que realment poden abastar en diferents edats, la significativitat dels aprenentatges se'n ressentirà. Si els estudiants no han estat capaços d'entendre el contingut, no podran respondre a activitats que els ho exigeixin, com les de PISA, que pretenen avaluar la comprensió a partir d'un concepte de lectura molt ampli i allunyat de la mera comprensió literal ii. Ans al contrari, només seran capaços de respondre a activitats d'un nivell d'exigència comprensiva molt baix, com les que els proposen bona part dels llibres de text d'ús corrent al nostre país, com ara vull constatar" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques" , "dc.publisher": "Universidad de Granada" , "dc.publisher": "Université de Genève" , "dc.relation.ispartofseries": "CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques 2010" , "dc.rights": "Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa)" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca" , "dc.subject": "Lectura" , "dc.subject": "Reading" , "dc.subject": "Escriptura" , "dc.subject": "Writing" , "dc.title": "L'Aprenentatge de la lectura i l'escriptura des d'àrees no lingüístiques. Estudi comparatiu del treball en ciències socials a Catalunya i Ontario (Canadà)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Formació permanent" }