{ "dc.contributor.author": "Quintanas Feixas, Anna" , "dc.date.accessioned": "2010-07-20T17:04:27Z" , "dc.date.available": "2010-07-20T17:04:27Z" , "dc.date.issued": "2002" , "dc.identifier.citation": "Quintanas, A. (2002). Del mito del hombre democrático a la nueva Internacional civil. Utopía y páxis latinoamericana, 7(16), 67-79. Recuperat 20 juliol 2010, a http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27901606" , "dc.identifier.issn": "1316-5216" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2837" , "dc.description.abstract": "En nom de la exportació dels valors democràtics s’ha pretès justificar la introducció dels principis del neoliberalisme a escala mundial. L’imaginari democràtic ha estat utilitzat com a disfressa elegant per a intentar tapar la progressiva debilitat generada en el cos social pels processos de globalització de l’economia. Però malgrat de l’inicial triomfalisme del “pensament únic”, paral•lelament s’ha anat generant tota una xarxa internacional de resistència que sembla tenir cada cop més un gran poder de mobilització" , "dc.description.abstract": "Under the guise of exporting democratic values, the introduction of neo-liberal principles on a world scale has been justified. This “imaginary democracy” has been utilized to elegantly mask the intention to cover the progressive weakening generated in social bodies due to globalization processes in the economy. However, even when this “unification dogma” has appeared to be successful, in a parallel manner a web of international resistance appears to have ever greater mobilization power" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universidad del Zulia" , "dc.relation.ispartof": "© Utopía y praxis latinoamericana, 2002, vol. 7, núm. 16, p. 67-79" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-FS)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Democràcia" , "dc.subject": "Democracy" , "dc.subject": "Neoliberalisme" , "dc.subject": "Neoliberalism" , "dc.subject": "Globalització" , "dc.subject": "Globalization" , "dc.title": "Del mito del hombre democrático a la nueva Internacional civil" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.identifier.idgrec": "002093" }