{ "dc.contributor.author": "Mallart Solaz, Albert" , "dc.date.accessioned": "2010-07-19T09:00:36Z" , "dc.date.available": "2010-07-19T09:00:36Z" , "dc.date.issued": "2010-02" , "dc.identifier.citation": "Mallart Solaz, A. (2010). Didàctica de la resolució de problemes per al desenvolupament de la competència matemàtica. A 'CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques 2010'. Girona: Universitat. [Consulta 19 juliol 2010]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/2814" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2814" , "dc.description.abstract": "Els problemes són un mitjà per posar l’èmfasi en els alumnes, en els seus processos de pensament i en els mètodes inquisitius; una eina per formar subjectes amb capacitat autònoma de resoldre problemes, crítics i reflexius, capaços de preguntar-se pels fets. Es convenient seleccionar problemes que siguin accessibles als alumnes però que al mateix temps els suposi un repte, encoratjant l’exposició d’idees, l’argumentació i l’esperit crític. Han de fomentar el treball en grup entre els estudiants, la comunicació d’idees, el contrast i el diàleg. Han d’interessar als estudiants en processos generadors de coneixement com definir, fer-se preguntes i preguntar, observar, classificar, particularitzar, generalitzar, conjecturar, demostrar i aplicar" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques" , "dc.publisher": "Universidad de Granada" , "dc.publisher": "Université de Genève" , "dc.relation.ispartofseries": "CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques 2010" , "dc.rights": "Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa)" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca" , "dc.subject": "Matemàtica -- Problemes, exercicis, etc." , "dc.subject": "Mathematics -- Problems, exercises, etc." , "dc.title": "Didàctica de la resolució de problemes per al desenvolupament de la competència matemàtica" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Formació permanent" }