{ "dc.contributor.author": "Casas Aznar, Ferran" , "dc.contributor.author": "Buxarrais Estrada, Maria Rosa" , "dc.contributor.author": "González Carrasco, Mònica" , "dc.contributor.author": "Tey Teijón, Amèlia" , "dc.contributor.author": "Noguera Pigem, Elena" , "dc.contributor.author": "Rodríguez Rodríguez, José Manuel" , "dc.contributor.author": "Figuer, Cristina" , "dc.date.accessioned": "2010-07-12T16:11:46Z" , "dc.date.available": "2010-07-12T16:11:46Z" , "dc.date.issued": "2004" , "dc.identifier.issn": "1989-6441" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2787" , "dc.description.abstract": "In this research we explore several aspects about the quality of life of youth from factors such as self-esteem, locus of control, the social perceived support, values, etc. In this article we study the correlations among factors the influence the values and vital satisfaction of adolescents aged 12-16 years old. We analyze data from boys and girls and from their parents, we explore the relationship between the factors and we explore the concordances and discrepancies of their answers" , "dc.description.abstract": "En aquesta investigació aprofundim en alguns aspectes de la qualitat de vida entre els joves a partir de factors com ara l’autoestima, la percepció de control, el suport social rebut, els valors, etc. S’analitzen les correlacions entre factors que influeixen en els valors i la satisfacció vital dels adolescents entre els 12 i els 16 anys. Es realitza una anàlisi exhaustiva de les dades obtingudes dels nois i noies per una banda, i dels seus progenitors per una altra, i s’exploren les relacions entre els factors i s’analitzen les concordances i discrepàncies de les respostes d’uns i altres" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.cop.es/delegaci/andocci/files/contenidos/VOL22_1_1.pdf" , "dc.relation.ispartof": "© Apuntes de Psicología, 2004, vol. 22, núm. 1, p. 3-23" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-PS)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Adolescents" , "dc.subject": "Teenagers" , "dc.subject": "Qualitat de vida" , "dc.subject": "Quality of life" , "dc.subject": "Valors (Filosofia)" , "dc.subject": "Values" , "dc.title": "Los valores y su influencia en la satisfacción vital de los adolescentes entre los 12 y los 16 años: estudio de algunos correlatos" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "000363" }