{ "dc.contributor.author": "Nolla, Josep Maria" , "dc.date.accessioned": "2010-06-09T18:28:35Z" , "dc.date.available": "2010-05-06T11:42:38Z" , "dc.date.available": "2010-06-09T18:28:35Z" , "dc.date.issued": "1993" , "dc.identifier.citation": "Nolla, Josep M. (1993). Empúries. De les darreries del segle III a mitjan segle I a.C. Algunes idees. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 32, 21-31. Recuperat 09 juny 2010, a http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/54066/64501" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2573" , "dc.description.abstract": "A l’article s’estableixen un seguit d’hipòtesis que expliquen el procés històric d’Empúries al llarg dels del segle i mig immediatament anterior al canvi d’Era, és a dir, cap als segles II i I a.C. Es tracta de teories que es recolzen en evidències força segures" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Patronat Francesc Eiximenis" , "dc.relation.ispartof": "© Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1993, vol. 32, p. 21-31" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-H)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Empúries (Ciutat antiga) -- Arqueologia" , "dc.subject": "Emporion (Extinct city) -- Antiquities" , "dc.title": "Empúries. De les darreries del segle III a mitjan segle I a.C. Algunes idees" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }