{ "dc.contributor.author": "Vela i Aulesa, Carles" , "dc.date.accessioned": "2010-06-09T09:44:49Z" , "dc.date.available": "2010-05-06T11:45:35Z" , "dc.date.available": "2010-06-09T09:44:49Z" , "dc.date.issued": "2001" , "dc.identifier.citation": "Vela i Aulesa, C. (2001). Les ordinacions de mercaderies encamerades o falsificades: Evolució del control municipal sobre la qualitat de les espècies i les drogues (segles XIV-XV). Barcelona quaderns d'història, 5, 19-45. Recuperat 9 juny 2010, a http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105239/134812" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2567" , "dc.description.abstract": "Aproximació al funcionament de la mostassafia barcelonina medieval, i a la creació d’un dret municipal encarregat de regular la vida ciutadana. Aquesta aproximació es fa a partir d’un aspecte relativament simple: el control de la qualitat de les espècies i les drogues. L’anàlisi de les ordinacions de mercaderies encamerades serveix per veure com els consellers aprofitaren la creació de la figura del mostassaf i l’establiment de les seves àmplies atribucions normatives per controlar l’activitat mercantil barcelonina" , "dc.description.abstract": "L’estudi de l’evolució de la regulació de l’art de l’especieria o apotecaria a Barcelona permet copsar com les arts i els oficis no solament s’aprofitaren en benefici propi de la cessió del "ius statuendi" al govern municipal, sinó que, quan ho van considerar convenient, van acudir al rei per tal que consolidés per via de privilegi la seva posició de força en el seu camp professional" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Institut Municipal d'Història (Barcelona)" , "dc.relation.ispartof": "© Barcelona quaderns d'història, 2001, vol. 5, p. 19-45" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-H)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Barcelona (Catalunya) -- Condicions econòmiques -- S. XIV" , "dc.subject": "Comerç al detall -- Catalunya -- Barcelona -- S. XIV" , "dc.subject": "Barcelona (Catalonia) -- Economic conditions -- 13th century" , "dc.subject": "Retail trade -- Catalonia -- Barcelona -- 13th century" , "dc.subject": "Barcelona (Catalunya) -- Condicions econòmiques -- S. XV" , "dc.subject": "Comerç al detall -- Catalunya -- Barcelona -- S. XV" , "dc.subject": "Barcelona (Catalonia) -- Economic conditions -- 14th century" , "dc.subject": "Retail trade -- Catalonia -- Barcelona -- 14th century" , "dc.title": "Les Ordinacions de mercaderies encamerades o falsificades: evolució del control municipal sobre la qualitat de les espècies i les drogues (segles XIV-XV)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }