{ "dc.contributor.author": "Mundet i Cerdan, Lluís" , "dc.date.accessioned": "2010-06-07T06:45:08Z" , "dc.date.available": "2010-05-06T12:03:35Z" , "dc.date.available": "2010-06-07T06:45:08Z" , "dc.date.issued": "1996" , "dc.identifier.citation": "Mundet i Cerdan, Ll. (1996). Geografia, turisme i màrqueting: Una barreja impossible o una barreja necessària?. Documents d'anàlisi geogràfica, 29, 71-86. Recuperat 7 juny, a http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41758/52606" , "dc.identifier.issn": "0212-1573" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2498" , "dc.description.abstract": "Amb el postmodernisme tot es ven, i el màrqueting (i els estudis de mercat) és l’eina per aconseguir-ho. Aquesta afirmació s’aplica també en el cas del turisme. Si considerem que el turisme és una experiència eminentment geogràfica, des de la geografia del turisme es fa imprescindible l’aprehensió i l’assimilació de les eines i els principis del màrqueting, perquè el geògraf és la persona més capacitada per aplicar els instruments del màrqueting a una geografia del turisme que persegueixi un desenvolupament sostenible del fenomen turístic" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, Dep. de de Geografia" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41758/52606" , "dc.relation.ispartof": "© Documents d'anàlisi geogràfica, 1996, vol. 29, p. 71-86" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-G)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Geografia del turisme" , "dc.subject": "Tourism, Geography of" , "dc.subject": "Màrqueting" , "dc.subject": "Marketing" , "dc.title": "Geografia, turisme i màrqueting: Una barreja impossible o una barreja necessària?" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.identifier.idgrec": "006173" }