{ "dc.contributor.author": "Feliu i Torrent, Jaume" , "dc.date.accessioned": "2010-05-20T17:59:36Z" , "dc.date.available": "2010-05-10T16:46:06Z" , "dc.date.available": "2010-05-20T17:59:36Z" , "dc.date.issued": "2006" , "dc.identifier.issn": "0212-1573" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2360" , "dc.description.abstract": "One of the main purposes of High-Speed Train is to provide local development in those cities and territories where a station is built. For this reason, theoretical reflections that help agents and institutions to plan correctly the arrival of the new great infraestructure of transport are needed, especially in some aspects as capacity of organization of territorial actors. Reticular theory can be a useful theoretical base to prevent determinist conceptions of the relationship between infraestructure and territory, to explain how process of local development takes place and to prove the importance of territorial agents in this process" , "dc.description.abstract": "Una de les finalitats principals del tren d’alta velocitat és la d’aportar desenvolupament local en aquelles ciutats i territoris on se’n construeixi una estació. Per aquesta raó, calen reflexions teòriques que ajudin els agents i les institucions a planificar correctament l’arribada de la nova gran infraestructura de transport, especialment en els aspectes relacionats amb la capacitat d’organització dels actors territorials. La teoria reticular pot ser una base teòrica útil per evitar concepcions deterministes de la relació entre infraestructura i territori, per explicar com es produeix el procés de desenvolupament local i per demostrar la importància dels agents territorials en aquest procés" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Girona" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/72651/82961" , "dc.relation.ispartof": "Documents d'anàlisi geogràfica, 2006, núm. 48, p. 17-33" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-FL)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" , "dc.subject": "Trens d'alta velocitat" , "dc.subject": "High speed trains" , "dc.subject": "Desenvolupament comunitari" , "dc.subject": "Community development" , "dc.title": "Tren d’alta velocitat i desenvolupament local urbà. Aportacions a una nova base teòrica" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.type.peerreviewed": "peer-reviewed" }