{ "dc.contributor": "Turon Travessa, Albert" , "dc.contributor.author": "Cruañas Sanz, Miquel" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.contributor.other": "Torres Quintana, Jordi" , "dc.date.accessioned": "2022-06-23T11:26:09Z" , "dc.date.available": "2022-06-23T11:26:09Z" , "dc.date.issued": "2020-06-01" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/21250" , "dc.description.abstract": "L’objecte d’aquest projecte és el de desenvolupar una eina de simulació pel càlcul de vidres de cambra aïllants amb geometries de forma lliure. Per fer-ho, s’establirà una metodologia a partir de la qual, partint de les geometries dels vidres aïllants que es volen analitzar, serà possible passar a uns models d’elements finits amb capacitat paramètrica, i obtenir els resultats que indiquin quin és el comportament mecànic de les unitats de vidre aïllant(IGU o “Insulated Glass Units”) sota càrregues climàtiques, de vent i de pes propi. Per aquest propòsit, es combinarà l’ús de dos softwares: Rhino+Grasshopper, software de modelatge 3D que permet manipular la geometria per passar al posterior anàlisi amb RFEM, un software comercial d’elements finits que disposa d’una interfície programable COM, a partir de la qual es programarà el procediment de càlcul" , "dc.description.abstract": "The aim of this project is to develop a simulation tool for calculating glass insulating chamber with free-form geometries. To do this, a methodology will be established based on which, based on the geometries of the glasses insulators to be analyzed, it will be possible to move to finite element models with parametric capacity, and obtain results that indicate the mechanical behavior of Insulated Glass Units (IGU) under climatic, wind loads and own weight. For this purpose, the use of two softwares will be combined: Rhino + Grasshopper, software of 3D modeling that allows to manipulate the geometry to pass to the later analysis with RFEM, finite element commercial software that has a COM programmable interface, from of which the calculation procedure will be programmed" , "dc.format.mimetype": "application/zip" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster en Enginyeria Industrial" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Vidres" , "dc.subject": "Glasses" , "dc.subject": "Insulated glass unit" , "dc.subject": "Insulating materials" , "dc.subject": "Aïlladors" , "dc.title": "Desenvolupament d’una eina de simulació de vidres aïllants de forma lliure" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de postgrau (màsters oficials i doctorats)" }