{ "dc.contributor": "Llorens Sulivera, Miquel" , "dc.contributor.author": "Clarés Garcia, Antoni" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2022-06-23T11:15:11Z" , "dc.date.available": "2022-06-23T11:15:11Z" , "dc.date.issued": "2020-06-01" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/21249" , "dc.description.abstract": "El document es centra en una adquisició experimental dinàmica fet sobre els tirants estructurals dels edificis de la ciutat de les comunicacions, la seu central a Madrid de Telefónica. Un campus format per 12 edificis d’oficines ubicats en un solar de 170000 m2 situat al costat de la M40. El campus va ser projectat per l’estudi d’arquitectura de Rafael de la Hoz, on destaquen les façanes de vidre i la part en voladís dels edificis d’oficines. La part en voladís és subjectada per un sistema de tirants, que va de la coberta fins al sostre de la planta baixa. L’accés a la part vista dels tirants només és possible des de la planta de coberta. La direcció facultativa de l’obra, volia establir un mètode de seguiment dels tirants que formen la part en voladís dels edificis, aquests són els edificis d’oficines Norte-2, Norte-3, Sur-2, Sur-3, Este-2, Este-3, Oeste-2 i Oeste-3, anomenats així segons la seva situació geogràfica en els punts cardinals. Aquest requeriment va quedar redactat en el llibre de l’edifici, on s’especifica que cada 5 anys l’estructura ha de ser revisada" , "dc.description.abstract": "The paper focuses on a dynamic experimental acquisition made on the structural braces of buildings of the city of communications, the central headquarters in Madrid of Telefónica. A campus consisting of 12 buildings of offices located on a plot of 170000 m2 located next to the M40. The campus was designed by Rafael de la Hoz’s architectural studio, where the glass facades and the cantilevered part of office buildings. The cantilevered part is fastened by a system of straps, which goes from the covered to the ceiling on the ground floor. Access to the exposed side of the straps is only possible from the ground floor cover. The facultative management of the work wanted to establish a method of monitoring the straps that form the cantilevered part of the buildings, these are the office buildings Norte-2, Norte-3, Sur-2, Sur-3, Este-2, Este-3, Oeste-2 and Oeste-3, so called according to their geographical location at the cardinal points. This requirement was drafted in the building book, which states that the structure must be inspected every 5 years" , "dc.format.mimetype": "application/zip" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster en Enginyeria Industrial" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Disseny d'estructures" , "dc.subject": "Tirants (Construcció)" , "dc.title": "Anàlisi dinàmica dels tirants dels edificis del sector C Campus empresarial de Telefónica de Madrid" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de postgrau (màsters oficials i doctorats)" , "dc.coverage.geolocation": "east=-3.663333; north=40.51472199999999; name=Distrito Telefónica" }