{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat" , "dc.contributor.author": "Llodrà Grimalt, Francesca" , "dc.date.accessioned": "2022-05-18T08:54:41Z" , "dc.date.available": "2022-05-18T08:54:41Z" , "dc.date.issued": "2017-12" , "dc.identifier.isbn": "978-84-9984-418-3" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/21020" , "dc.description": "Jornades de Dret Català a Tossa (19es: 2016: Tossa de Mar, Catalunya)" , "dc.description.abstract": "Partim del Projecte de Llei pel qual es modifica la Compilació de Dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Consell de Govern de 17 de juny de 2016 (BOPIB n.º 53, p. 2537, R. 10512/2016), que ha conclòs com a Llei 7/2017, de 3 d’agost, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears. Així, es fa referència a les temàtiques presents al projecte de 17 de juny de 2016 i regulació final a la llei 7/2017, a les reformes no projectades al projecte que han permès la resiliència de la i a les reformes inajornables per incidir en la resiliència de la Compilació" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Documenta Universitaria" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital d'un capítol del llibre publicat a: http://hdl.handle.net/10256/21162" , "dc.relation.ispartof": "© Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona (Coord.). Les Modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català: materials de les Dinovenes Jornades de Dret català a Tossa. Girona: Documenta Universitaria, 2016, p. 649-663" , "dc.relation.ispartofseries": "XIX Jornades de Dret català a Tossa (2016)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Dret català -- Congressos" , "dc.subject": "Catalan law -- Congresses" , "dc.subject": "Dret civil -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Civil law -- Catalonia -- Congresses" , "dc.subject": "Dret civil -- Legislació -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Catalunya Codi civil -- Congressos" , "dc.subject": "Espanya Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria -- Congressos" , "dc.title": "El Dret civil balear, exemple de mera conservació del Dret civil “especial”: entre l’ocàs del Dret civil balear i l’oportunitat de la seva resiliència" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bookPart" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }