{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Dret Privat Europeu i Comparat" , "dc.contributor.author": "Marín Cosarnau, Diana" , "dc.date.accessioned": "2022-05-18T08:49:10Z" , "dc.date.available": "2022-05-18T08:49:10Z" , "dc.date.issued": "2017-12" , "dc.identifier.isbn": "978-84-9984-418-3" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/21019" , "dc.description": "Jornades de Dret Català a Tossa (19es: 2016: Tossa de Mar, Catalunya)" , "dc.description.abstract": "El model de convivència estable de parella previst pel legislador català en el llibre segon del Codi Civil de Catalunya troba dificultats en l’encaix amb la categoria d’unió registrada sobre els aspectes que regula el legislador europeu en referència als drets de residència i a les qüestions de Dret internacional privat. En aquesta ponència es parla del Registre de parelles estables, els aspectes de Dret d’estrangeria com els drets de residència de la unió registrada, els aspectes de Dret internacional privat com els efectes patrimonials de la unió registrada, i de les noves perspectives a partir del desenvolupament reglamentari del Registre de parelles estables" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Documenta Universitaria" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital d'un capítol del llibre publicat a: http://hdl.handle.net/10256/21162" , "dc.relation.ispartof": "© Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona (Coord.). Les Modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català: materials de les Dinovenes Jornades de Dret català a Tossa. Girona: Documenta Universitaria, 2016, p. 629-647" , "dc.relation.ispartofseries": "XIX Jornades de Dret català a Tossa (2016)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Dret català -- Congressos" , "dc.subject": "Catalan law -- Congresses" , "dc.subject": "Dret civil -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Civil law -- Catalonia -- Congresses" , "dc.subject": "Dret civil -- Legislació -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Catalunya Codi civil -- Congressos" , "dc.subject": "Espanya Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria -- Congressos" , "dc.subject": "Unions estables de parella -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Unmarried couples -- Catalonia -- Congresses" , "dc.title": "És la creació del Registre de parelles estables la solució als problemes per a l’aplicació del Dret de la UE?" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bookPart" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }