{ "dc.contributor.author": "Maroto, Julià" , "dc.contributor.author": "López-García, Juan Manuel" , "dc.contributor.author": "Blain, Hugues Alexandre" , "dc.contributor.author": "Millán, Ferran" , "dc.contributor.author": "Álvarez Alcaine, Meritxell" , "dc.contributor.author": "Julià Brugués, Ramón" , "dc.date.accessioned": "2022-02-22T12:21:11Z" , "dc.date.available": "2022-02-22T12:21:11Z" , "dc.date.issued": "2018" , "dc.identifier.issn": "1130-7781" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/20614" , "dc.description.abstract": "La cova de Mollet és un jaciment clàssic dins la prehistòria paleolítica de Catalunya. Conegut a partir de les intervencions de Josep M. Corominas (Corominas 1948) i pels diferents estudis dels materials procedents d'aquestes -com el primer que va tenir ressò internacional, el de Ripoll i Lumley (1965)-, fins fa poc presentava l'inconvenient que tota la informació procedia d'excavacions antigues, amb la dificultat de contextualització que això representava, més quan la major part del rebliment havia estat excavat i els testimonis existents no representen la totalitat del dipòsit. Les excavacions recents, que han afectat la unitat inferior -l'estrat 5-, l'únic que es conservava en extensió, encara que de caràcter modest, han permès una interpretació aprofundida d'aquest estrat i una nova visió global del jaciment. Així, en aquest article se sintetitza la informació de l'estrat 5 i la seqüència cronocultural del jaciment" , "dc.description.sponsorship": "Les excavacions de la cova de Mollet han estat subvencionades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i s’ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Serinyà. Aquesta recerca ha estat parcialment finançada pels projectes ministerials HAR2016-76760-C3-3-P, HAR2013-48784-C3-2-P, HAR2010-22013, BOS2003-8938, CGL2006-13532-C03-01, CGL2006-4548/BTE, CGL2009-07896/BTE i SGR2009-324" , "dc.format.extent": "17 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura" , "dc.relation": "info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//HAR2013-48784-C3-2-P/ES/LA CONDUCTA DE LOS NEANDERTALES EN EL APROVISIONAMIENTO DE RECURSOS Y SU COMPARACION CON LA DE LOS HUMANOS DEL PALEOLITICO SUPERIOR/" , "dc.relation": "info:eu-repo/grantAgreement/MICINN//HAR2010-22013/ES/HISTORIA CULTURAL Y PALEOAMBIENTAL DE LOS ULTIMOS NEANDERTALES Y LOS PRIMEROS HUMANOS MODERNOS EN EL NORTE DE LA PENINSULA IBERICA/" , "dc.relation.ispartof": "Tribuna d'Arqueologia, 2018, vol. 2015-2016, p. 104-120" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-H)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)" , "dc.rights.uri": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.source": "Maroto, Julià López-García, Juan Manuel Blain, Hugues Alexandre Millán, Ferran Álvarez Alcaine, Meritxell Julià Brugués, Ramón 2018 Les excavacions recents a la cova de Mollet (Serinyà, Pla de l'Estany): hienes i humans fa 200.000 anys Tribuna d'Arqueologia 2015-2016 104 120" , "dc.subject": "Cova d'en Mollet (Serinyà, Catalunya : Jaciment arqueològic)" , "dc.subject": "Cova d'en Mollet (Serinyà, Catalonia : Archaeological site)" , "dc.subject": "Parc de les coves (Serinyà, Catalunya : Jaciment Arqueològic)" , "dc.subject": "Parc de les coves (Serinyà, Catalonia : Archaeological site)" , "dc.subject": "Excavacions arqueològiques -- Catalunya -- Serinyà" , "dc.subject": "Excavations (Archaeology) -- Catalonia -- Serinyà" , "dc.subject": "Serinyà (Catalunya) -- Arqueologia" , "dc.subject": "Serinyà (Catalonia) -- Antiquities" , "dc.subject": "Home de Neandertal" , "dc.subject": "Neanderthals" , "dc.title": "Les excavacions recents a la cova de Mollet (Serinyà, Pla de l'Estany): hienes i humans fa 200.000 anys" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "034944" , "dc.contributor.funder": "Ministerio de Economía y Competitividad (Espanya)" , "dc.contributor.funder": "Ministerio de Ciencia e Innovación (Espanya)" , "dc.relation.ProjectAcronym": "LA CONDUCTA DE LOS NEANDERTALES EN EL APROVISIONAMIENTO DE RECURSOS Y SU COMPARACION CON LA DE LOS HUMANOS DEL PALEOLITICO SUPERIOR" , "dc.relation.ProjectAcronym": "HISTORIA CULTURAL Y PALEOAMBIENTAL DE LOS ULTIMOS NEANDERTALES Y LOS PRIMEROS HUMANOS MODERNOS EN EL NORTE DE LA PENINSULA IBERICA" }