{ "dc.contributor.author": "Andreu Barrachina, Llorenç" , "dc.contributor.author": "Sanz Torrent, Mònica" , "dc.contributor.author": "Buil Legaz, Lucía" , "dc.contributor.author": "Tormo Gimeno, Guillermo" , "dc.date.accessioned": "2010-03-03T14:33:03Z" , "dc.date.available": "2010-03-03T14:33:03Z" , "dc.date.issued": "2009-11-13" , "dc.identifier.citation": "Andreu Barrachina, L., Sanz Torrent, M., Buil Legaz, L., Tormo Gimeno, G. (2009). La Producció de documentals en grups cooperatius: aprenent creant en l'era de les tecnologies de la informació i la comunicació. A 'Taula B: Autogestió de l'aprenentatge'. Girona: Universitat. [Consulta 03-03-2010]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10256/2036" , "dc.identifier.isbn": "978-84-8458-302-8" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2036" , "dc.description.abstract": "Aquest treball es centra en descriure i explicar l’organització, orientació, desenvolupament, seguiment i avaluació d’un taller de l’assignatura Pensament i Llenguatge organitzat com a un taller audiovisual cooperatiu. En aquest taller, organitzat com a un espai de creació audiovisual, els alumes han construït el seu propi coneixement a partir de l’elaboració en petits grups de treball cooperatiu d’un documental sobre l’adquisició típica i patològica del llenguatge. L’experiència comença amb l’especificació dels objectius instruccionals, la formació dels grups, l’assignació i l’establiment de rols, l’explicació de la tasca acadèmica, i l’explicació dels criteris d’èxit. El alumnes s’organitzen en grups d’aprenentatge cooperatiu, escullen una etapa evolutiva en el període comprés d’un any des dels 0 als 6 anys i a partir d’aquí, és el mateix grup qui es distribueix les diferents tasques i responsabilitats individuals i qui porta a terme el treball necessari per a preparar un documental sobre l’adquisició del llenguatge en el període triat. El professor, en el desenvolupament de la realització de documental anirà plantejant paulatinament cadascun dels passos a seguir en la seva elaboració. Per a guiar i orientar el treball dels grups, el professor realitza dues estratègies bàsiques: les tutories de petits grups d'aprenentatge cooperatiu en les quals orienta i realitza el seguiment del treball i de la dinàmica de treball grupal i els plenaris amb tot el grup d’alumnes on es plantegen les orientacions generals i les diferents fases del treball. Finalment, s’organitza un Festival de Cinema Documental amb tot l’alumnat del taller en el qual cada grup fa la presentació del seu documental per a tal de difondre els resultats de la seva investigació a la resta del grup-classe. En aquest festival, els alumnes s’avaluen d’uns als altres mitjançant un sistema de co-avaluació emmascarat en els premis de la crítica. L’organització del taller sobre la base del treball cooperatiu i amb la finalitat de la realització d’un documental audiovisual afavoreix tant la formació d’actituds de col·laboració i d’ajuda com l’aprofundiment teòric i l’adquisició de múltiples destreses de selecció, redacció i difusió de la informació. L’aplicació d’aquesta metodologia, per tant, aporta molts beneficis respecte a un dels gran reptes de la educació en aquest món globalitzat de la informació: formar a persones integradores socialment i amb destreses en la gestió de la informació" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach" , "dc.relation.ispartofseries": "Taula B: Autogestió de l'aprenentatge" , "dc.rights": "Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa)" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca" , "dc.subject": "Cinema documental" , "dc.subject": "Documentary films" , "dc.subject": "Ensenyament universitari" , "dc.subject": "Education, Higher" , "dc.subject": "Tecnologia de la informació" , "dc.subject": "Information technology" , "dc.subject": "Ensenyament -- Treball en equip" , "dc.subject": "Group work in education" , "dc.title": "La Producció de documentals en grups cooperatius: aprenent creant en l'era de les tecnologies de la informació i la comunicació" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/conferenceObject" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Formació permanent" }