{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Empresa" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte" , "dc.contributor.author": "Yazdani, Shirin" , "dc.date.accessioned": "2021-12-13T08:30:43Z" , "dc.date.available": "2021-12-13T08:30:43Z" , "dc.date.issued": "2021-07-07" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/672907" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/20245" , "dc.description.abstract": "In the past few decades, ISO 9001 quality management and human resources are major issues in business and management research, due to their potential impact on a range of individual and organizational outcomes. In this regard some analysts believe that only a combination of human resource management and ISO 9001 quality management will enable the organization to survive in the future. Given the relevance and usefulness of employee engagement for organizational performance and the recent spread of the ISO 9001 standard, this thesis argues and explores the effect of ISO 9001 adoption on three components of engagement, namely employee empowerment, competency and recognition. In order to test the hypotheses raised, a sample of 600 respondents among the employees of five pharmaceutical companies in Iran (1. Razi Vaccine and Serum Research Institute, 2. Daine Daru, 3. Pasteur Institute, 4. Abidi Pharmaceutical Company, and 5. Razak Laboratory) were selected. The responses were collected during the months of February to April 2018. To this end, following the evaluation of validity and reliability of the designed questionnaire, the relationship between variables were investigated based on structural equations and partial least squares (PLS). The results of testing the hypotheses showed that ISO 9001 has a significant effect on employee empowerment and employee recognition. However, the impact of ISO 9001 on employee competency is not significant. In addition, employee recognition and employee competency had significant impact on employee engagement" , "dc.description.abstract": "En les darreres dècades, la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat i els recursos humans han estat qüestions importants en la competència n empresarial i de gestió, a causa del seu potencial impacte en una sèrie de resultats individuals i organitzatius. En aquest sentit, alguns competència creuen que només una combinació adequada de gestió de recursos humans i gestió de qualitat ISO 9001 permetrà a les organitzacions sobreviure en el futur. Donada la rellevància i la utilitat del compromís dels empleats per al rendiment organitzatiu i la recent difusió de la norma ISO 9001, aquesta tesi argumenta i explora l’efecte de l’adopció de la norma ISO 9001 en tres components del compromís: l’empoderament, la competència i el reconeixement dels empleats. Per tal de contrastar les competències plantejades, es treballa amb una mostra de 600 enquestats d’entre els empleats de cinc companyies farmacèutiques a l’Iran (1. Razi Vaccine and Serum Research Institute, 2. Daine Daru, 3. Pasteur Institute, 4. Abidi Pharmaceutical Company I 5. Laboratori Razak). Les respostes es van recollir durant els mesos de febrer a abril de 2018. Després de l’avaluació de la validesa i fiabilitat del qüestionari dissenyat, es va investigar la relació entre variables utilitzant equacions estructurals i mínims quadrats parcials (PLS). Els resultats van mostrar que la norma ISO 9001 té un efecte significatiu en l’empoderament i el reconeixement dels empleats. Tot i això, l’impacte de la norma ISO 9001 sobre la competència dels empleats no és significatiu. A més, els resultats mostren que el reconeixement i la competència dels empleats van tenir un impacte significatiu en la competència en dels empleats" , "dc.format.extent": "209 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "ISO 9001" , "dc.subject.other": "Gestió de qualitat" , "dc.subject.other": "Gestión de calidad" , "dc.subject.other": "Quality management" , "dc.subject.other": "Empleats" , "dc.subject.other": "Empleados" , "dc.subject.other": "Employee" , "dc.subject.other": "Compromís" , "dc.subject.other": "Compromiso" , "dc.subject.other": "Engagement" , "dc.subject.other": "Empoderament" , "dc.subject.other": "Empoderamiento" , "dc.subject.other": "Empowerment" , "dc.subject.other": "Reconeixement" , "dc.subject.other": "Reconocimiento" , "dc.subject.other": "Recognition" , "dc.subject.other": "Competència" , "dc.subject.other": "Competencia" , "dc.subject.other": "Competency" , "dc.title": "The impact of ISO 9001 on employee engagement" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Arbussà i Reixach, Anna" , "dc.contributor.director": "Marquès i Gou, Pilar" , "dc.contributor.director": "Serra Saurina, Laura" , "dc.subject.udc": "65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=50.92717330000001; north=35.8430416; name=Razi Vaccine and Serum Research Institute (Iran)" , "dc.coverage.geolocation": "east=51.3959426; north=35.6918268; name=Pasteur Institute of Iran" , "dc.coverage.geolocation": "east=51.15679619999999; north=35.7148537; name=Abidi Pharmaceutical Company (Iran)" , "dc.coverage.geolocation": "east=51.2287666; north=35.7112274; name=RAZAK Laboratory (Iran)" , "dc.coverage.geolocation": "east=51.14870930000001; north=35.737224; name=Daine Daru (Iran)" , "dc.description.degree": "Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa" }