{ "dc.contributor": "Rafanell Vall-Llosera, August" , "dc.contributor.author": "Pons i Puig, Joan" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Lletres" , "dc.date.accessioned": "2021-07-21T15:03:02Z" , "dc.date.available": "2021-07-21T15:03:02Z" , "dc.date.issued": "2021-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/19733" , "dc.description.abstract": "L’objectiu principal d’aquesta recerca consisteix en la refutació dels arguments propis del blaverisme presentats per Ricart García Moya a ‘Regles d’esquivar vocables’ Nacionalismo y lexicografia (2015) en relació amb l’estudi de les Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols; un manuscrit datat entre 1492 i 1497 que presenta una tria lèxica pura pel català culte del segle XV. Els estudis al voltant de les Regles concentren molta controvèrsia pel que fa a l’autoria i la difusió del document —que actualment és poc conegut i que es pot afirmar que no va gaudir de gran difusió en el tombant del segle XV. Prèviament a la refutació dels arguments blaveristes, presentaré un estat de la qüestió dels estudis de les Regles i una introducció sobre el blaversime i el secessionisme lingüístic. En darrer terme, com fa palès el títol d’un article d’Antoni Ferrando intitulat Les regles d’esquivar vocables: una qüestió d’història cultural, de filologia i de sociolingüística històrica, l’estudi de les Regles és interdisciplinari." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Llengua i Literatura Catalanes (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Secessionisme lingüístic" , "dc.subject": "Linguistic secessionism" , "dc.subject": "Lexicografia" , "dc.subject": "Lexicography" , "dc.subject": "Català -- Gramàtica històrica" , "dc.subject": "Catalan -- Grammar, Historical" , "dc.subject": "Català -- Història -- S. XV" , "dc.subject": "Catalan - History-- S. XV" , "dc.subject": "Català -- Termes i locucions" , "dc.subject": "Catalan -- Terms and phrases" , "dc.title": "Refutació dels arguments blaveristes entorn de "Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols"" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" }