{ "dc.contributor": "Vayreda Puigvert, Marian" , "dc.contributor.author": "Fernández Comas, Laia" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat d'Educació i Psicologia" , "dc.date.accessioned": "2020-11-25T09:11:32Z" , "dc.date.available": "2020-11-25T09:11:32Z" , "dc.date.issued": "2020-07" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/18683" , "dc.description.abstract": "L’art i la naturalesa són dos conceptes imprescindibles en els primers anys d’escolarització. Per aquest motiu, es vol estudiar la importància i la relació d’aquests dos termes i veure si realment s’apliquen a les escoles d’avui en dia. Per dur-ho a terme s’ha realitzat una enquesta a diferents escoles de Catalunya per tal de ser contestada per una persona de l’equip docent de cada escola amb la finalitat d’analitzar els resultats obtinguts i veure si es duu a terme aquesta increïble combinació." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Mestre/a d'Educació Infantil (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Land art" , "dc.subject": "Natura" , "dc.subject": "Nature" , "dc.subject": "Infants" , "dc.subject": "Children" , "dc.subject": "Art" , "dc.subject": "Art" , "dc.subject": "Educació infantil" , "dc.subject": "Education, Preschool" , "dc.title": "L’art i la naturalesa en el Segon Cicle d’Educació Infantil: una increïble combinació" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" }