{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació" , "dc.contributor.author": "Costa Marcé, Albert" , "dc.date.accessioned": "2020-03-18T08:32:46Z" , "dc.date.available": "2020-03-18T08:32:46Z" , "dc.date.issued": "2019-10-25" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/668817" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/17872" , "dc.description.abstract": "The global economy has suffered a serious crisis and rapid slowdown. globalization significantly increases the unbalanced use of finite, non- 2/1 renewable sources of energy, aggravating climate change. Millions of Children are currently subjected to the worst forms of child labor. Technological advances entail a large negative impact on the job market, causing significant job destruction. In light of these economic and social threats and challenges, this thesis presents a study and conceptualization of Vusiness [Business & Values]: A model for the creation and management of companies based on values. Throw bibliographic reviews, discussion groups combined with qualitative in-depth interviews to jointly conceptualize the Valometer, a tool which consists of 50 criteria and indicators constructed scientifically and divided into the following 5 spheres: Identity, administration and management, people, sustainability and technology" , "dc.description.abstract": "L’economia global ha patit greus crisis i una ràpida desacceleració. La globalització augmenta de manera significativa l’ús desequilibrat de fonts d’energia no renovables i finites, fet que agreuja el canvi climàtic. Milions de nens i nenes es troben sotmesos a les pitjors formes de treball infantil. Els avenços tecnològics suposen un impacte negatiu en el mercat de treball, ja que causen la destrucció significativa d’ocupació. Davant les amenaces i els reptes econòmics i socials, aquesta tesi presenta un estudi i una conceptualització de Vusiness [business & values]: un model per a la creació i la gestió d’empreses basades en valors. A través de revisions bibliogràfiques, grups de discussió combinats amb entrevistes qualitatives en profunditat es conceptualitza conjuntament el Valòmetre, una eina que consta de 50 criteris i indicadors construïts científicament i dividits en cinc àmbits: Identitat, administració i gestió, persones, sostenibilitat i tecnologia" , "dc.format.extent": "458 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "Value-based management" , "dc.subject.other": "Gestió basada en valors" , "dc.subject.other": "Gestión basada en valores" , "dc.subject.other": "Inclusivity" , "dc.subject.other": "Inclusivitat" , "dc.subject.other": "Inclusividad" , "dc.subject.other": "Identity" , "dc.subject.other": "Identitat" , "dc.subject.other": "Identidad" , "dc.subject.other": "Sustainability" , "dc.subject.other": "Sostenibilitat" , "dc.subject.other": "Sustentabilidad" , "dc.subject.other": "Administration and management" , "dc.subject.other": "Administració i gestió" , "dc.subject.other": "Administración y gestión" , "dc.subject.other": "Technology" , "dc.subject.other": "Tecnologia" , "dc.subject.other": "Tecnología" , "dc.title": "Study and conceptualization of Vusiness: a model for the creation and management of companies based on values" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Echazarreta Soler, Carmen" , "dc.subject.udc": "159.9 - Psicologia" , "dc.subject.udc": "3 - Ciències socials" , "dc.subject.udc": "33 - Economia" , "dc.subject.udc": "334 - Formes d'organització i cooperació en l'economia" , "dc.subject.udc": "338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }