{ "dc.contributor": "Lafuente Balle, José María" , "dc.contributor.author": "Camargo López, Lucía" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Dret" , "dc.date.accessioned": "2020-02-06T08:18:07Z" , "dc.date.available": "2020-02-06T08:18:07Z" , "dc.date.issued": "2019-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/17698" , "dc.description.abstract": "L’objectiu d’aquest treball d’investigació és esbrinar si hi va haver una bona aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya i una adequació constitucional de les mesures que es van adoptar amb l’Acord del Senat de 27 d’octubre de 2017. També s’intenta fer una hipòtesi respecte el pronunciament del Tribunal Constitucional sobre aquestes qüestions. S’investiga la transcendència tan política com jurídica de l’aplicació d’aquest l’article a Catalunya, ja que es tracta d’una norma que faculta a l’Estat a exercir mitjans de coerció en els casos que: existeixi incompliment per part d’alguna de las CCAA de les obligacions constitucionals o legals, o en el cas que hi hagi una actuació que sigui contrària als interessos de l’Estat. Permet doncs, el control polític per damunt del de les autonomies les quals tenen un règim propi garantit per la Constitució." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.relation.ispartofseries": "Dret (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Dret constitucional -- Espanya" , "dc.subject": "Constitutional law -- Spain" , "dc.subject": "Independència -- Catalunya" , "dc.subject": "Autonomy -- Catalonia" , "dc.subject": "Jurisprudència constitucional -- Espanya" , "dc.subject": "Constitutional jurisprudence -- Spain" , "dc.subject": "Competència (Dret) -- Espanya" , "dc.subject": "Competent authority -- Spain" , "dc.subject": "Competència (Dret) -- Catalunya" , "dc.subject": "Competent authority -- Catalonia" , "dc.subject": "Espanya. Constitución (1978)" , "dc.subject": "Spain. Constitution (1978)" , "dc.subject": "Autodeterminació nacional" , "dc.subject": "Self-determination, National" , "dc.subject": "1 d'octubre, Referèndum de l', Catalunya, 2017" , "dc.subject": "1rst October, Referendum, Catalonia, 2017" , "dc.subject": "Catalunya -- Política i govern -- 2017" , "dc.subject": "Espanya -- Política i govern -- 2017" , "dc.subject": "Catalonia -- Politics and government – 2017" , "dc.subject": "Spain -- --Politics and government – 2017" , "dc.title": "Coerción estatal: aplicación del art. 155 en Cataluña" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" , "dc.coverage.geolocation": "east=1.5208624; north=41.5911589; name=Catalunya" }