{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Química" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi" , "dc.contributor.author": "Vidal Sánchez, Diego" , "dc.date.accessioned": "2020-01-08T08:38:19Z" , "dc.date.available": "2020-01-08T08:38:19Z" , "dc.date.issued": "2019-07-24" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/668200" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/17397" , "dc.description.abstract": "The oxidation of hydrocarbons under soft and selective conditions is a reaction almost exclusively produced under these conditions by enzymes. A lot of these enzymes, posses iron in their metal center, responsible for the reactivity. Not only the metal is responsible for the reactivity, but also the surrounding environment (residues, special geometries) that direct the reactivity of the metal through spececific pathways that enhance the activity and selectivity of the reaction. In this thesis, there have been prepared simple models of bimetalic iron centers, in order to reproduce the reactivity of bimetallic iron enzymes, and on the other hand, imitate the environment around the metal center Combining this center with a supramolecular structure, specifically the cavitands, in order to imitate the selectivity and / or the improvement of the activity of the metal center alone" , "dc.description.abstract": "La oxidació d’hidrocarburs en condicions suaus i selectives és una reacció que gairebé exclusivament es produïda en aquestes condicions pels enzims. Una gran part d’aquests enzims, tenen ferro en el seu centre metàl·lic, el cual és responsable de la reactivitat. A més a més, no nomès el metall és l’únic responsable de la reactivitat, si no també l’entorn que envolta properament al metall dirigeix la reacció de tal manera que es pugui dur a terme de manera més eficient i selectiva. En aquesta tesi, doncs, s’han preparat models simples de centres de ferro bimetàl·lics, per tal de reproduir la reactivitat d’enzims bimetàl·lics de ferro, i per altra banda, intentar imitar aquest entorn al voltant del centre metàl·lic, combinant aquest centre amb una estructura supramolecular, concretament els cavitands, per tal de imitar la selectivitat i/o la millora de la activitat del centre metàlic per si sol" , "dc.format.extent": "175 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "Enzims" , "dc.subject.other": "Enzimas" , "dc.subject.other": "Enzymes" , "dc.subject.other": "Ferro" , "dc.subject.other": "Hierro" , "dc.subject.other": "Iron" , "dc.subject.other": "Bioinspirat" , "dc.subject.other": "Bioinspirado" , "dc.subject.other": "Bioinspired" , "dc.subject.other": "Supramolecular" , "dc.subject.other": "Catàlisi" , "dc.subject.other": "Catálisis" , "dc.subject.other": "Catalysis" , "dc.subject.other": "Intermedi de reacció" , "dc.subject.other": "Intermedio de reacción" , "dc.subject.other": "Reaction intermediate" , "dc.title": "Bioinspired iron models: from diiron complexes to supramolecular functionalized metallocavitands" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Costas Salgueiro, Miquel" , "dc.subject.udc": "54 - Química" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }