{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Història i Història de l'Art" , "dc.contributor.author": "Llano, Fabián Andrés" , "dc.date.accessioned": "2019-10-30T06:57:33Z" , "dc.date.available": "2019-10-30T06:57:33Z" , "dc.date.issued": "2019-06-18" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/667757" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/17074" , "dc.description.abstract": "The study of cafes as spaces of cultural exchange and places of literary modernity can bring with them stories of gatherings and literary encounters, including vanguards defined under cultural movements that defied tradition and imposed renewed forms of culture. In the encounters of regulars in these historic cafes, one can find these lost images of cultural production and the diverse tensions surrounding the construction of cultural identity, especially in the case of European cafes. In the case of cafes in Bogota, this cultural experience is much more diffuse, due in part to a series of economic, social, and cultural contradictions that allowed for a late emergence of cafes in Bogota’s social and urban spaces. This work insists that these material conditions, which are part of the same production conditions within the particular phenomenon of cafes, cannot be ignored." , "dc.description.abstract": "L'estudi dels cafès com a espais d'intercanvi cultural i com a llocs de la modernitat literària poden arrossegar amb si històries de tertúlies i trobades literàries, fins i tot, d'avantguardes definides sota moviments culturals que van desafiar la tradició i van imposar unes formes renovades de la cultura. En les trobades d'habituals en aquests cafès històrics, poden recollirse aquestes imatges perdudes de la producció cultural i les diverses tensions al voltant de la construcció de la identitat cultural, sobretot en el cas dels cafès europeus. En el cas dels cafès de Bogotà es fa molt més difusa aquesta experiència cultural, degut en part a una sèrie contradiccions econòmiques, socials i culturals que van permetre una emergència tardana dels cafès en l'espai social i urbà de Bogotà. En aquest treball s'insisteix que aquestes condicions materials, que fan part de les mateixes condicions de producció d'un fenomen tan particular com els cafès, no poden ser desconegudes." , "dc.format.extent": "422 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "Patrimoni cultural" , "dc.subject.other": "Patrimonio cultural" , "dc.subject.other": "Cultural property" , "dc.subject.other": "Cafès" , "dc.subject.other": "Cafés" , "dc.subject.other": "Coffeehouses" , "dc.subject.other": "Identitat cultural" , "dc.subject.other": "Identidad cultural" , "dc.subject.other": "Cultural identity" , "dc.subject.other": "Producció cultural" , "dc.subject.other": "Producción cultural" , "dc.subject.other": "Cultural production" , "dc.title": "La superación del mito de la Atenas suramericana: los cafés como espacios de la producción cultural (Bogotá 1880-1930)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Nadal i Farreras, Joaquim" , "dc.subject.udc": "00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats" , "dc.subject.udc": "93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=-74.072092; north=4.710988599999999; name=Bogotà" }