{ "dc.contributor": "Peracaula, Marta" , "dc.contributor.author": "Bosch Demjen, David" , "dc.date.accessioned": "2019-10-21T16:53:50Z" , "dc.date.available": "2019-10-21T16:53:50Z" , "dc.date.issued": "2019-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/17058" , "dc.description.abstract": "El present estudi parteix de la idea que la programació amb Scratch pot iniciar-se a partir de cicle inicial de primària (2n curs) i planteja una seqüència formativa per a aquest alumnat. Un cop feta aquesta formació, es presenta l’objectiu d’avaluar si existeix una correlació directa o un grau de dependència entre les capacitats de lectoescriptura i/o la capacitat de resolució de problemes matemàtics de l’alumnat objecte del present estudi, amb el nivell de pensament computacional assolit en el seu projecte personal, creat a partir la seqüència formativa en aquest entorn de programació Scratch." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Mestre/a d'Educació Primària (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Scratch (Llenguatge de programació)" , "dc.subject": "Scratch (Computer program language)" , "dc.subject": "Lectura" , "dc.subject": "Reading" , "dc.subject": "Escriptura" , "dc.subject": "Writing" , "dc.title": "L’ús de l’Scratch com a eina de formació a cicle inicial de Primària: la relació entre el pensament computacional, capacitats de lectoescriptura i de resolució de problemes" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" }