{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Història i Història de l'Art" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Recerca Històrica" , "dc.contributor.author": "Sales i Favà, Lluís" , "dc.date.accessioned": "2019-10-11T07:27:23Z" , "dc.date.available": "2019-10-11T07:27:23Z" , "dc.date.issued": "2019-06-07" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/667626" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/17036" , "dc.description.abstract": "This doctoral thesis analyses the private credit available to the popular classes during the fourteenth century. At the same time, it focuses on the institutional mechanisms granted by public powers in order to sanction this credit, but also to pursue non-payment. The case study chosen is the barony of Llagostera, in north-eastern Catalonia. The main data used for the investigation is drawn from the notarial series preserved for the territory, as well as from the court records of the local jurisdictional court. In the first instance, primary sources are explored, placing special emphasis on court records. In a second block we present the main financial products available to the population of the territory, namely the ‘comandes de bestiar’ (cattle-leasing agreements), the financed purchases of cloth, and the so-called ‘crèdit censal’ (i.e. the local rentes viagères). Finally, in the third block of the thesis we present the coercive mechanisms by which jurisdictional lordships provided legal security to the financial market" , "dc.description.abstract": "La present tesi doctoral es proposa analitzar el crèdit privat estès entre les classes populars al segle XIV i els mecanismes institucionals habilitats pels poders públics per tal de sancionar-lo i, alhora, perseguir la morositat. El cas d’estudi escollit és la baronia de Llagostera, al nord-est de Catalunya. La base documental principal per a la investigació és la sèrie notarial conservada per aquest territori, i també els registres de la cort del batlle jurisdiccional. En primera instància s’exploren les fonts, fent especial èmfasi en els registres de la cort. En un segon bloc es presenten els principals productes financers a l’abast de la població del territori, descrivint particularnent les comandes de bestiar, la compravenda finançada de draps i el crèdit censal. Per últim, en el tercer bloc de la tesi s’introdueixen els mecanismes coercitius a través dels quals les senyories jurisdiccionals van donar seguretat jurídica al mercat financer" , "dc.format.extent": "777 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "Crèdit privat" , "dc.subject.other": "Crédito privado" , "dc.subject.other": "Private credit" , "dc.subject.other": "Crèdit censal" , "dc.subject.other": "Crédito censal" , "dc.subject.other": "Census credit" , "dc.subject.other": "Morositat" , "dc.subject.other": "Morosidad" , "dc.subject.other": "Non-payment" , "dc.subject.other": "Corts" , "dc.subject.other": "Cortes" , "dc.subject.other": "Courts" , "dc.subject.other": "Jurisdicció" , "dc.subject.other": "Jurisdiction" , "dc.subject.other": "Jurisdicción" , "dc.subject.other": "Mercats financers" , "dc.subject.other": "Capital market" , "dc.subject.other": "Mercados financieros" , "dc.title": "Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la baronia de Llagostera" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Ortí Gost, Pere" , "dc.subject.udc": "33 - Economia" , "dc.subject.udc": "93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.8930242000000135; north=41.8265546; name=Llagostera" }