{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Facultat de Dret" , "dc.contributor.author": "González Sánchez, Ignacio" , "dc.date.accessioned": "2019-04-02T07:57:11Z" , "dc.date.available": "2019-04-02T07:57:11Z" , "dc.date.issued": "2018" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/16464" , "dc.description": "Aquest material forma part del ‘Programa de foment de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la docència’ i del Subprograma 2 ‘Desenvolupament i potenciació dels projectes estratègics singulars dels centres docents integrats de la UdG’" , "dc.description.abstract": "Material de suport per a l'elaboració de Treballs de Fi de Grau (TFG) en criminologia, pensat per consultar al llarg del procés d'elaboració del treball. L’estructuració dels capítols d’aquest document intenta seguir més o menys les diferents passes que es realitzen en una investigació. Conté una part més teòrica que parla sobre la importància de la investigació, les tipologies de TFG (revisió de literatura, investigació empírica i disseny d’investigació), i la lectura de la literatura criminològica. A continuació, una part més metodològica sobre l’elecció del tema i la pregunta d’investigació a plantejar-se. I finalment es donen alguns consells sobre l’escriptura i la redacció del treball" , "dc.description.abstract": "Material de apoyo para la elaboración de Trabajos de Fin de Grado (TFG) en criminología, pensado para consultar a lo largo del proceso de elaboración del trabajo. La estructuración del material intenta seguir más o menos cada paso que se realizan en una investigación. Contiene una parte más teórica que habla sobre la importancia de la investigación, las tipologías de TFG (revisión de literatura, investigación empírica y diseño de investigación), y la lectura de la literatura criminológica. A continuación, una parte más metodológica sobre la elección del tema y la pregunta de investigación a plantearse. Y finalmente se dan algunos consejos sobre la escritura y la redacción del trabajo" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona. Facultat de Dret" , "dc.relation.ispartofseries": "Guies per a l'elaboració de treballs d'investigació" , "dc.relation.uri": "http://hdl.handle.net/10256.1/5313" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Criminologia -- Investigació -- Metodologia" , "dc.subject": "Criminology -- Research -- Methodology" , "dc.subject": "Treball intel·lectual -- Metodologia" , "dc.subject": "Mental work -- Methodology" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques -- Metodologia" , "dc.subject": "Dissertations, Academic -- Methodology" , "dc.title": "Guía para la elaboración de trabajos de investigación en Criminología" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/book" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" }