{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Química" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi" , "dc.contributor.author": "El Bakouri, Ouissam" , "dc.date.accessioned": "2019-03-27T11:22:45Z" , "dc.date.available": "2019-03-27T11:22:46Z" , "dc.date.issued": "2017-11-22" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/565444" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/16418" , "dc.description.abstract": "Aromaticity is a key concept in chemistry, used by chemists to explain the structure, stability, and reactivity of many compounds. Aromatic compounds are present in industrial processes as well as in living systems. Initially, the realm of aromatic molecules was limited to cyclic benzenoid systems. Over the years, this concept has been expanded to heterosystems, metal clusters, fullerenes, and more exotic molecules. In this thesis, the analysis of electronic structure, chemical bonding, and electronic delocalization of organic and inorganic systems that possess three-dimensional or excited state aromaticity is studied in detail using state-of-the-art computational tools. We mainly focus our attention on the study of the aromaticity of different polycyclic conjugated hydrocarbons, fullerenes and small inorganic clusters. Yet, we also analyze the chemical bonding of different inorganic clusters" , "dc.description.abstract": "L'aromaticitat és un concepte clau en química, utilitzat pels químics per explicar l'estructura, l'estabilitat i la reactivitat de molts compostos. Els compostos aromàtics estan presents tant en els processos industrials com en sistemes vius. Al principi, l’àmbit de les molècules aromàtiques estava limitat a sistemes benzenoids cíclics. Amb el pas del temps, aquest concepte s'ha ampliat a sistemes heterocíclics, clústers metàl·lics, ful·lerens i altres molècules més exòtiques. En aquesta tesi, l'anàlisi de l'estructura electrònica, l'enllaç químic i la deslocalització electrònica de sistemes orgànics i inorgànics que posseeixen aromaticitat tridimensional o en estat excitat són estudiats amb detall utilitzant eines computacionals d'última generació. Ens centrem principalment en l’estudi de l'aromaticitat de diferents hidrocarburs policíclics conjugats, ful·lerens i petits clústers inorgànics. Tanmateix, també analitzem l'enllaç químic dels diferents clústers inorgànics" , "dc.format.extent": "192 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "Aromaticity" , "dc.subject.other": "Aromaticitat" , "dc.subject.other": "Aromaticidad" , "dc.subject.other": "Metal clusters" , "dc.subject.other": "Clústers metàl·lics" , "dc.subject.other": "Clústeres metálicos" , "dc.subject.other": "Chemical bonding" , "dc.subject.other": "Enllaç químic" , "dc.subject.other": "Enlace químico" , "dc.subject.other": "Energy decomposition analysis" , "dc.subject.other": "Anàlisi de la descomposició d'energia" , "dc.subject.other": "Análisis de la descomposición de energía" , "dc.subject.other": "Glidewell-Lloyd" , "dc.title": "Electronic structure, chemical bonding, and electronic delocalization of organic and inorganic systems with three-dimensional or excited state aromaticity" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Solà i Puig, Miquel" , "dc.contributor.director": "Poater Teixidor, Albert" , "dc.contributor.director": "Feixas Geronès, Ferran" , "dc.subject.udc": "54 - Química" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }