{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Economia" , "dc.contributor.author": "Marco Renau, Jorge" , "dc.date.accessioned": "2018-11-09T07:08:55Z" , "dc.date.available": "2018-11-09T07:08:55Z" , "dc.date.issued": "2018-07-16" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/663666" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/15911" , "dc.description.abstract": "This thesis revisits the problem of the tragedy of the commons. We analyze the role of social networks and social pressure as driving forces for the establishment and maintenance of cooperation in resource use under variable social and environmental conditions. The social-ecological system is coupled and co-evolve in time. We show the extent to which social pressure contributes to overcoming the tragedy of the commons. We find large regions where traditional policy instruments (taxes or subsidies) and networkorientated polices (the higher the local cohesiveness of compliers the higher the social pressure is) can be applied indistinctly, and analyze to what extent such regions depend on the network structure, the state of the natural resource, and the share of compliers." , "dc.description.abstract": "Aquesta tesi revisita el problema de la tragèdia dels béns comuns. Analitzem el rol de les xarxes socials i la pressió social com a eixos impulsors de l'establiment i el manteniment de la cooperació en l'ús de recursos en condicions variables socials i ambientals. El sistema socio-ecològic està acoplat i evoluciona amb el pas del temps. Mostrem el grau en què la pressió social contribueix a superar la tragèdia dels béns comuns. Trobem grans regions on es poden aplicar indistintament els instruments de política tradicional (impostos o subvencions) i les polítiques orientades a la xarxa (com més alta sigui la cohesió local dels que compleixin amb la norma social, la pressió social serà més alta) i analitzem fins a quin punt aquestes regions depenen de l'estructura de la xarxa, l'estat del recurs natural i la proporció de complidors" , "dc.format.extent": "162 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "Natural resources" , "dc.subject.other": "Recursos naturals" , "dc.subject.other": "Recursos naturales" , "dc.subject.other": "Social networks" , "dc.subject.other": "Xarxes socials" , "dc.subject.other": "Redes sociales" , "dc.subject.other": "Tragedy of the commons" , "dc.subject.other": "Tragèdia dels béns comuns" , "dc.title": "Essays on social networks and cooperation: the case of natural resources" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Goetz, Renan-Ulrich" , "dc.subject.udc": "33 - Economia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }