{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte" , "dc.contributor.author": "Rodríguez Monteagudo, Manuel" , "dc.date.accessioned": "2018-04-27T07:41:41Z" , "dc.date.available": "2018-04-27T07:41:41Z" , "dc.date.issued": "2015-07-24" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/482219" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/15446" , "dc.description.abstract": "The present PhD work has been done within the research topics of the Laboratory of Paper Engineering and Polymer Materials (LEPAMAP) at the University of Girona. Composite materials from high yield corn biomass fibers reinforced polypropylene homopolymer matrix had been prepared. The composites were formulated with up to 50wt% fiber contents. The main interest was to determine the mechanical properties of composite materials, micromechanics of the fibers and the composites and the application of the materials on the industrial design of products." , "dc.description.abstract": "Aquest treball ha estat realitzat dintre el marc i les línies de treball del Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP) de la Universitat de Girona. Partint de fibres de biomassa de blat de moro s’han formulat materials compostos amb fins a un 50% en pes, amb i sense agents d’acoblament, i un polipropilè homopolímer com a matriu polimèrica. El principal interès ha estat conèixer les propietats mecàniques dels materials compostos, la micromecànica de les fibres i dels compostos y la aplicació dels materials al disseny industrial de nous productes." , "dc.format.extent": "270 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "Materiales compuestos" , "dc.subject.other": "Materials compostos" , "dc.subject.other": "Composite materials" , "dc.subject.other": "Polipropileno" , "dc.subject.other": "Polipropilè" , "dc.subject.other": "Polypropylene" , "dc.subject.other": "Fibras naturales" , "dc.subject.other": "Fibres naturals" , "dc.subject.other": "Natural fibers" , "dc.subject.other": "Fibras de biomasa" , "dc.subject.other": "Fibres de biomassa" , "dc.subject.other": "Biomass fibers" , "dc.subject.other": "Maíz" , "dc.subject.other": "Blat de moro" , "dc.subject.other": "Corn" , "dc.title": "Evaluación de materiales compuestos por inyección a partir de fibras procedentes de la biomasa de maíz (Zea mays L.) y polipropileno" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Espinach Orús, Xavier" , "dc.subject.udc": "504 - Ciències del medi ambient" , "dc.subject.udc": "54 - Química" , "dc.subject.udc": "62 - Enginyeria. Tecnologia" , "dc.subject.udc": "620 - Assaig de materials. Materials comercials. Economia de l'energia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }