{ "dc.contributor.author": "Palahí Grimal, Lluís" , "dc.contributor.author": "Cavallé Felipe, Sílvia" , "dc.contributor.author": "Lloveras, Ma José" , "dc.contributor.author": "Margall Sastre, Joan" , "dc.contributor.author": "Prados Muñoz, Antonio" , "dc.date.accessioned": "2018-04-12T06:16:20Z" , "dc.date.available": "2018-04-12T06:16:20Z" , "dc.date.issued": "2007" , "dc.identifier.issn": "1130-7781" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/15365" , "dc.description.abstract": "Quan la Generalitat de Catalunya va decidir que l’antic Hospital de Santa Caterina era un equipament obsolet per a les necessitats mèdiques del segle XXI i que calia fer-ne un de nou, també es va poder apreciar que aquest es trobava en un edifici històric emblemàtic, que es podia aprofitar per a altres usos no sanitaris i que de fet era el lloc ideal per assentar-hi les dependències administratives de la mateixa Generalitat, fins ara disperses per la ciutat. Les obres de remodelació havien de permetre també una reordenació de l’entorn amb l’obertura a la zona de l’avinguda Jaume I d’un espai obert i la construcció d’un gran aparcament subterrani. El que va quedar també ràpidament clar era que si històric era l’edifici també era ple d’histò- ria l’entorn, i que calia, abans d’engegar cap obra, fer un estudi acurat i aprofundit d’aquest entorn, que havia de quedar radicalment transformat després d’aquestes obres. Aquests treballs arqueològics, encarregats per GISA i fets per l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona es varen desenvolupar en dues campanyes: la primera entre maig i setembre de 2005 i la segona al llarg dels mesos de gener i febrer de 2006" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://hdl.handle.net/10687/91662" , "dc.relation.ispartof": "Tribuna d'Arqueologia, 2007, vol. 2005-2006, p. 335-357" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-H)" , "dc.rights": "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca" , "dc.subject": "Girona (Catalunya) -- Arqueologia" , "dc.subject": "Girona (Catalonia) -- Antiquities" , "dc.subject": "Excavacions arqueològiques -- Catalunya -- Girona" , "dc.subject": "Excavations (Archaeology) -- Catalonia -- Girona" , "dc.subject": "Hospital de Santa Caterina (Girona) -- Arqueologia" , "dc.subject": "Hospital de Santa Caterina (Girona, Catalonia) -- Antiquities" , "dc.title": "El nucli urbà medieval i modern de Girona (Gironès): Santa Caterina" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "016616" }