{ "dc.contributor.author": "Pla, Anna Maria" , "dc.date.accessioned": "2018-02-19T09:39:55Z" , "dc.date.available": "2018-02-19T09:39:55Z" , "dc.date.issued": "2015-06" , "dc.identifier.issn": "0212-5056" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/15034" , "dc.description.abstract": "Aquesta crònica legislativa proposa analitzar, molt succintament, les principals disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística dictades per l’Estat espanyol i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (en endavant, BOE) durant l’any 2014. Per consegüent, el període estudiat coincideix, cronològicament, amb la darrera meitat de vida de la X legislatura de les Corts, una legislatura definida per la contundent majoria absoluta obtinguda pel Partit Popular a les eleccions generals celebrades el 20 de novembre de 2011" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.106" , "dc.relation.ispartof": "Revista de Llengua i Dret, 2015, núm. 63, p. 246-248" , "dc.relation.ispartofseries": "Ressenyes publicades (D-DPU)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Llengües -- Dret i legislació -- Espanya" , "dc.subject": "Language and languages -- Law and legislation -- Spain" , "dc.title": "Crònica legislativa de l'Estat espanyol (BOE d’1 de gener a 31 de desembre de 2014)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/annotation" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.doi": "http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.106" , "dc.type.peerreviewed": "peer-reviewed" , "dc.identifier.eissn": "2013-1453" }