{ "dc.contributor.author": "Pla, Anna Maria" , "dc.date.accessioned": "2018-02-19T09:32:47Z" , "dc.date.available": "2018-02-19T09:32:47Z" , "dc.date.issued": "2014-06" , "dc.identifier.issn": "0212-5056 (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "2013-1453 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/15033" , "dc.description.abstract": "L’objectiu d’aquesta crònica legislativa se centra a analitzar les disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística que varen publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat (en endavant BOE), des d’1 de gener a 31 de desembre de 2013. El període estudiat inclou, doncs, la meitat cronològica de la X Legislatura de les Corts, nascuda de les eleccions generals celebrades el 20 de novembre de l’any 2011. Una legislatura, recordem-ho, condicionada per la contundent majoria absoluta obtinguda a les eleccions per part del Partit Popular presidit pel Sr. Mariano Rajoy" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.64" , "dc.relation.ispartof": "Revista de Llengua i Dret, 2014, núm. 61, p. 192-197" , "dc.relation.ispartofseries": "Ressenyes publicades (D-DPU)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Llengües -- Dret i legislació -- Espanya" , "dc.subject": "Language and languages -- Law and legislation -- Spain" , "dc.title": "Crònica legislativa de l'Estat espanyol: any 2013 (BOE d’1 de gener a 31 de desembre de 2013)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/annotation" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.doi": "http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.64" , "dc.type.peerreviewed": "peer-reviewed" }