{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut Superior d'Estudis Turístics" , "dc.contributor.author": "Baraut, Ingrid" , "dc.date.accessioned": "2017-12-11T09:47:34Z" , "dc.date.available": "2017-12-11T09:47:35Z" , "dc.date.issued": "2017-07-26" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/457669" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/14706" , "dc.description.abstract": "The aim is to determine how the media environment affects the way in which live performance is received, distributed, and participated in. Based particularly on media and cultural convergence, the study analyses contemporary social changes regarding the public's interaction with the distribution, multiplication, interconnection and ubiquity of resources, and the flow of information and communication. The aim is to show that the current media ecosystem is in need of a new relationship with audiences. 12 in-depth interviews were conducted with performing arts professionals and a case study was carried out on audiences at the Temporada Alta performing arts festival. The empirical study lies in an online ethnographic study on the social interaction of audiences using Twitter and in an online survey. The results of the study give insights into inequality in cultural participation, and propose a classification based on interactions between members of the audience and the cultural product." , "dc.description.abstract": "La pregunta que se situa a l'origen d'aquesta investigació és com i perquè l'entorn mediàtic afecta la recepció, difusió i participació de l'art en viu. Amb la base de l'ecologia dels mitjans, i considerant en particular la convergència mediàtica i cultural, s'analitzen els canvis socials contemporanis dels públics en relació directe amb la disseminació, la multiplicació, la interconnexió i la ubiqüitat dels recursos i els fluxos d'informació i comunicació. L'objectiu és demostrar que l'ecosistema mediàtic actual requereix una nova relació amb el públic. S'han realitzat 12 entrevistes en profunditat a professionals del sector escènic i un estudi dels públics del festival d'arts escèniques Temporada Alta. L'anàlisi empírica es recolza en un estudi etnogràfic en línia de la interacció social dels públics del festival a la xarxa social de Twitter i en una enquesta per Internet als espectadors. Els resultats contribueixen a una nova forma d'identificar la desigualtat de participació cultural." , "dc.format.extent": "464 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "Comunicació i cultura" , "dc.subject.other": "Comunicación y cultura" , "dc.subject.other": "Communication and culture" , "dc.subject.other": "Difusió cultural" , "dc.subject.other": "Culture diffusion" , "dc.subject.other": "Difusión cultural" , "dc.subject.other": "Comunicacions digitals" , "dc.subject.other": "Digital media" , "dc.subject.other": "Comunicaciones digitales" , "dc.subject.other": "Comunicació cultural" , "dc.subject.other": "Comunicación cultural" , "dc.subject.other": "Cultural communication" , "dc.subject.other": "Participació cultural" , "dc.subject.other": "Participación cultural" , "dc.subject.other": "Cultural participation" , "dc.subject.other": "Arts en viu" , "dc.subject.other": "Arte en vivo" , "dc.subject.other": "Live arts" , "dc.subject.other": "Convergència mediàtica" , "dc.subject.other": "Media convergence" , "dc.subject.other": "Individualisme en xarxa" , "dc.subject.other": "Individualismo en red" , "dc.subject.other": "Networked individualism" , "dc.subject.other": "Ecologia de mitjans" , "dc.subject.other": "Ecología de medios" , "dc.subject.other": "Media ecosystems" , "dc.title": "Mitjans digitals i públics escènics. La relació entre el públic i el producte cultural a través de la xarxa. Cas d'estudi: Festival Temporada Alta" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.codirector": "Vidal Casellas, Dolors" , "dc.contributor.codirector": "Martínez García, Esther" , "dc.subject.udc": "00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats" , "dc.subject.udc": "070 - Diaris. Premsa. Periodisme. Ciències de la informació" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }