{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques" , "dc.contributor.author": "Bosch Calero, Cristina" , "dc.date.accessioned": "2017-10-06T10:49:29Z" , "dc.date.available": "2017-10-06T10:49:29Z" , "dc.date.issued": "2016-03-08" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/406951" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/14412" , "dc.description.abstract": "Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT) is a sudden cardiac death (SCD) associated disease characterized by the presence of polymorphic or bidirectional ventricular tachycardia during emotional or physical stress. Most cases of CPVT are caused by mutations in the RyR2 gene. This thesis starts with the identification of a large family in the Canary Islands, with a long history of SCD due to CPVT. The genetic study revealed the presence of a mutation in the RyR2 gene in affected patients. The functional and proteomic studies of the channel has shown that the mutation unmasks its pathogenicity behavior only in conditions that mimic catecholaminergic stress and these functional consequences could be due to the introduction of a new phosphorylation site in the mutant channel. The evidence presented in this thesis shed light into the mechanisms by which RyR2 mutations may promote arrhytmogenic intracellular Ca2+ handling associated with SCD. 2/" , "dc.description.abstract": "La taquicàrdia ventricular polimòrfica catecolaminèrgica (CPVT) és una malaltia associada a mort sobtada cardíaca (MSC) que es caracteritza per la presència de taquicàrdies ventriculars polimòrfiques i/o bidireccionals durant estrès emocional o físic. La majoria de casos de CPVT són causats per mutacions al gen RyR2. Aquesta tesi parteix de la identificació d’una gran família de les Illes Canàries, amb una llarga història de MSC a causa de la CPVT. L'estudi genètic realitzat en aquesta tesi ha revelat la presència d'una mutació al gen RyR2 en els individus afectats, l'estudi funcional i proteòmic del canal ha demostrat que la mutació desenmascara la seva patogeneicitat en condicions mimètiques a estrès i que, aquest fet, pot ser degut a la introducció d’un nou lloc de fosforilació en el canal mutant. Aquesta tesis aporta evidències que permeten ampliar el coneixement dels mecanismes moleculars pels quals les mutacions al RyR2 alteren l’homeòstasi del Ca2+ intracel·lular i produeixen MSC. 1/" , "dc.format.extent": "232 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Mort sobtada cardíaca" , "dc.subject.other": "Sudden cardiac death" , "dc.subject.other": "Muerte súbita cardíaca" , "dc.subject.other": "Gen RyR2" , "dc.subject.other": "RyR2 gene" , "dc.subject.other": "Homeòstasi de Ca 2+" , "dc.subject.other": "Arrhytmogenic intracellular Ca2+ handling" , "dc.subject.other": "Taquicàrdia ventricular polimòrfica catecolaminèrgica" , "dc.subject.other": "Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia" , "dc.title": "Determinats moleculars de la mort sobtada cardíaca en una gran família de les Illes Canàries" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Brugada, Ramon" , "dc.contributor.director": "Pérez González, Guillermo J." , "dc.subject.udc": "616.1 - Patologia del sistema circulatori, dels vasos sanguinis. Trastorns cardiovasculars" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.contributor.tutor": "Brugada, Ramon" , "dc.coverage.geolocation": "east=-16.629130400000008; north=28.29156369999999; name=Illes Canàries" }