{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Psicologia" , "dc.contributor.author": "Pérez Burriel, Marc" , "dc.date.accessioned": "2017-09-29T06:52:14Z" , "dc.date.available": "2017-09-29T06:52:14Z" , "dc.date.issued": "2017-06-19" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/406097" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/14391" , "dc.description.abstract": "Intersubjectivity is a primary system of motivation that around the ninth month of life changes and goes from a "person to person" to a "person-person-object" relationship. Although there is a scientific consensus on this developmental leap, few empirical studies have explored the development of the intersubjectivity between the second and third year of life. 27 mother–child dyads were followed longitudinally in a home free-play sessions. 114 sessions were categorized using the Coding System of the Intersubjective Attunement. The data were analyzed using a Linear Mixed Effects Model. Results show a fixed effects trajectory around a random variability that is postulate as population trajectory. As this levels of intersubjective attunement appear (emerge) and disappear (transform in a more complex gestalt) in specific moments in the ontogeny, we propose viewing these age related levels as windows of achievement of intersubjective milestones. We present also the scaffolding trajectory of intersubjective attunement" , "dc.description.abstract": "La intersubjetivitat és un sistema de motivació primari que al voltant del novè mes fa un canvi en la seva configuració. Tot i el consens científic sobre aquest salt evolutiu, pocs estudis empírics han explorat el desenvolupament de la intersubjectivitat entre el segon i tercer any de vida. Vint-i-set diades mare-fill van ser seguides longitudinalment en sessions de joc lliure. Es van categoritzar 114 sessions utilitzant el Sistema de Codificació de la Sintonia Intersubjectiva. Es va emprar el Model Lineal d'Efectes Mixtos que ha modelat una trajectòria d'efectes fixos que es postula com a trajectòria poblacional al voltant d'una variabilitat aleatòria. Els Nivells de Sintonia Intersubjectiva apareixen (emergeixen) i desapareixen (es transformen en unes gestalts més complexes) en moments específics de l'ontogènia. Es proposa veure aquests nivells com a finestres d'assoliment de les fites intersubjectives. També es presenta la trajectòria de bastiment de la sintonia intersubjectiva de les mares" , "dc.format.extent": "133 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Intersubjectivitat" , "dc.subject.other": "Intersubjetividad" , "dc.subject.other": "Intersubjectivity" , "dc.subject.other": "Zona de desenvolupament proper" , "dc.subject.other": "Zona de desarrollo próximo" , "dc.subject.other": "Zone of proximal development" , "dc.subject.other": "Model lineal mixt" , "dc.subject.other": "Modelo lineal mixto" , "dc.subject.other": "Linear mixed model" , "dc.subject.other": "Trajectòries del desenvolupament" , "dc.subject.other": "Trayectorias del desarrollo" , "dc.subject.other": "Developmental trajectories" , "dc.subject.other": "Bastiment" , "dc.subject.other": "Construcción" , "dc.subject.other": "Scaffolding" , "dc.subject.other": "Desenvolupament de la salut mental" , "dc.subject.other": "Desarrollo de la salud mental" , "dc.subject.other": "Mental health development" , "dc.title": "Desenvolupament de la intersubjectivitat secundària a través del joc compartit mare-infant" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Sadurní Brugué, Marta" , "dc.subject.udc": "159.9 - Psicologia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }