{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut d'Informàtica i Aplicacions" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica" , "dc.contributor.author": "Rusek, Robert" , "dc.date.accessioned": "2017-07-10T07:46:34Z" , "dc.date.available": "2017-07-10T07:46:34Z" , "dc.date.issued": "2017-05-24" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/404415" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/14311" , "dc.description.abstract": "The thesis concentrates particularly on how to enhance space-use in the case of public facilities. This issue has been approached by repurposing existing facilities and introducing additional services, thereby creating multi-service facilities. However, the services to be combined cannot be chosen randomly, but should be selected according to their mutual compatibility. For this reason, a method for service compatibility analysis has been developed. This allows to identify bundles of services that could be combined and offered together, and services whose combination should be avoided. Furthermore, the results of the space-use analysis as well as the service compatibility analysis are visualized in a user-friendly way to facilitate interpretation and to help in decision-making. All these elements constitute the framework for space-use optimization and arrangement of public services in order to enhance space-use and to decrease the consumption of other, related resources such as energy or water, to make the city environment more sustainable and smarter" , "dc.description.abstract": "Aquesta tesis considera com millorar l'ús de l'espai en els equipaments públics mitjançant la reutilització dels equipaments existents i la introducció de serveis addicionals. No obstant això, els serveis que es combinen han de ser seleccionats d'acord amb la seva compatibilitat mútua. Per aquesta raó, s'ha desenvolupat un mètode per a l'anàlisi de compatibilitat de serveis. Això permet identificar conjunts de serveis que s'han de combinar i oferir junts i serveis que la seva combinació ha de ser evitada. A més, els resultats de l'anàlisi de l'ús d'espai i de l'anàlisi de compatibilitat de serveis es visualitzen d'una manera intuïtiva per facilitar la interpretació i ajudar en la presa de decisions. Tots aquests elements constitueixen el marc per a l'optimització de l'ús de l'espai i l'organització dels serveis públics. El marc ha de millorar l'ús d'espai basat en la consciència de la situació i disminuir el consum d'altres recursos relacionats, com l'energia o l'aigua, per fer l'ambient de la ciutat més sostenible" , "dc.format.extent": "93 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Public services" , "dc.subject.other": "Serveis públics" , "dc.subject.other": "Servicios públicos" , "dc.subject.other": "Public facilities" , "dc.subject.other": "Equipaments públics" , "dc.subject.other": "Equipamientos públicos" , "dc.subject.other": "Space-use analysis" , "dc.subject.other": "Anàlisi de l'ús de l'espai" , "dc.subject.other": "Análisis del uso del espacio" , "dc.subject.other": "Multi-services facilities" , "dc.subject.other": "Instal·lacions multiservei" , "dc.subject.other": "Instalaciones multiservicio" , "dc.subject.other": "Space-use efficiency" , "dc.subject.other": "Eficiència en l'ús de l'espai" , "dc.subject.other": "Eficiencia en el uso del espacio" , "dc.subject.other": "Smart cities" , "dc.subject.other": "Ciutats intel·ligents" , "dc.subject.other": "Ciudades inteligentes" , "dc.title": "Decision support framework for space-use optimization and arrangement of public services" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Marsal, Maria Lluïsa" , "dc.contributor.director": "Colomer Llinàs, Joan" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.subject.udc": "71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }