{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Química" , "dc.contributor.author": "Vieta Corcoy, Pep Anton" , "dc.date.accessioned": "2017-06-27T06:05:18Z" , "dc.date.available": "2017-06-27T06:05:18Z" , "dc.date.issued": "2017-02-07" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/404101" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/14277" , "dc.description.abstract": "Throughout this thesis I was involved in different science communication projects where research and innovation have been applied to improve existing proposals and exploring new formats without forget the evaluation of the impact of the outreach activity on the public, in promoting vocations and improving the social perception of science. Many of the social changes occurred during the course of the thesis have been taken as challenges of it becoming new opportunities. Among them I highlight the social networks, such as new digital communication tools, or the popularization of open knowledge, as well as flipped classroom or MOOCs as innovative methodologies in the field of education" , "dc.description.abstract": "Al llarg d’aquesta tesi s’han dut a terme projectes de comunicació científica on la innovació i la recerca han estat aplicades per millorar les propostes existents, explorar altres formats i, tot experimentant, proposar novetats sense deixar de banda l’avaluació de la repercussió de l’activitat divulgativa sobre el públic, en el foment de vocacions i en la millora de la percepció social de la ciència. Molts dels canvis socials ocorreguts durant el transcurs de la tesi han estat presos com a reptes de la mateixa esdevenint oportunitats ben aprofitades. Entre ells destaquen les xarxes socials, com a noves eines de comunicació digital, o la popularització del coneixement obert, així com els MOOC o la flipped classroom, com a metodologies innovadores en l’àmbit de l’educació" , "dc.format.extent": "295 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Química" , "dc.subject.other": "Chemistry" , "dc.subject.other": "Comunicació científica" , "dc.subject.other": "Science communication" , "dc.subject.other": "Comunicación científica" , "dc.subject.other": "Educació científica" , "dc.subject.other": "Science education" , "dc.subject.other": "Educación científica" , "dc.subject.other": "Cultura científica" , "dc.subject.other": "Scientific culture" , "dc.subject.other": "Divulgació científica" , "dc.subject.other": "Scientific divulgation" , "dc.subject.other": "Divulgación científica" , "dc.title": "Nous formats en la comunicació de la química. Explorant el seu paper en el foment de la cultura i les vocacions científiques" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Duran i Portas, Miquel" , "dc.contributor.director": "Duran i Carpintero, Josep" , "dc.subject.udc": "54 - Química" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }