{ "dc.contributor.author": "Pla, Anna Maria" , "dc.date.accessioned": "2017-06-09T08:13:36Z" , "dc.date.available": "2017-06-09T08:13:36Z" , "dc.date.issued": "2010" , "dc.identifier.issn": "1885-5709 (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "1885-8252 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/14176" , "dc.description": "Número extra especial: Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006" , "dc.description.abstract": "Aquestes pàgines esbossen un comentari crític, molt succint, de la fonamentació jurídica de la STC 31/2010, de 28 de juny, pel que fa a la matèria lingüística. Formalment, aquest comentari jurisprudencial es fonamentarà en una doble premissa: en primer lloc, la constatació que la STC 31/2010, de 28 de juny, ha jutjat els eixos vertebradors del règim lingüístic vigent a Catalunya bo i avalant la seva constitucionalitat; en segon lloc, es partirà de la base que la interpretació secundum constitutionem d’algunes previsions lingüístiques de l’Estatut és tan forçada que, en certs casos, desdibuixa el sentit de l’enunciat literal de la norma, cosa que genera una certa inseguretat jurídica" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/149/especial-sentencia-es.pdf" , "dc.relation.ispartof": "Revista catalana de dret públic, 2010, núm. extra especial, p. 144-147" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-DPU)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Llengües -- Dret i legislació -- Catalunya" , "dc.subject": "Language and languages -- Law and legislation -- Catalonia" , "dc.title": "El règim lingüístic en la sentència 31/2010, de 28 de juny" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/annotation" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "014252" }