{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida" , "dc.contributor.author": "Gómez Lima, Ana Belén" , "dc.date.accessioned": "2017-05-17T09:39:07Z" , "dc.date.available": "2017-05-17T09:39:07Z" , "dc.date.issued": "2017-03-24" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/402897" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13992" , "dc.description.abstract": "We designed and implemented a training programme aimed at university students in the field of education and health, providing them with professional tools for carrying out preventive interventions in relation to high-risk sexual behaviours. Aim. To evaluate the effects of the programme on participants’ assertiveness and self-efficacy in negotiating condom use with a romantic partner, condom use and general assertiveness. Method. Pre-post quasi-experimental design, with non-randomized control group. The participants comprised 68 women, who were provided with assertiveness training, group techniques and action-research to improve negotiation skills in condom use. Results. The analysis of variance revealed that the programme increased: verbal assertiveness to suggest condom use to their partner and to convince him about the need to use one; non-verbal assertiveness to convince the partner and refuse sexual intercourse without a condom; perceived self-efficacy to propose, convince and refuse; and general assertiveness. Conclusions. The programme provided future professional trainers not only with professional skills but also personal benefits, improving their skills and self-efficacy in negotiating condom use." , "dc.description.abstract": "Es dissenya i aplica un programa formatiu destinat a estudiants universitaris de l'àmbit de l'educació i la salut. Se'ls proporciona eines professionals per dur a terme intervencions preventives de comportaments sexuals de risc. Objectius. Avaluar els efectes del programa sobre l'assertivitat i l'autoeficàcia dels participants per negociar l'ús del preservatiu amb una parella afectiva, l'ús del preservatiu i l’assertivitat general. Mètode. Disseny quasiexperimental pre-post, amb grup de quasi control. Van participar 68 dones. Mitjançant l'entrenament assertiu, tècniques grupals i d'investigació-acció se'ls va proporcionar recursos per millorar les habilitats de negociació de l'ús del preservatiu. Resultats. L'anàlisi de la variància va posar de manifest que el programa va resultar efectiu per incrementar significativament: l'assertivitat verbal per proposar l'ús del preservatiu a la parella i convèncer-la sobre la necessitat d'utilitzar-lo; l'assertivitat no verbal per convèncer a la parella i negar-se a mantenir relacions sexuals sense preservatiu; les expectatives de autoeficàcia per realitzar les tres conductes (proposar, convèncer i negar-se); i l'assertivitat general. Conclusions. El programa no només ha dotat de competències professionals als futurs formadors, sinó que també els ha aportat beneficis a nivell personal, millorant les seves habilitats i autoeficàcia per negociar l'ús del preservatiu." , "dc.format.extent": "259 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Comportaments sexuals de risc" , "dc.subject.other": "High-risk sexual behaviours" , "dc.subject.other": "Comportamientos sexuales de riesgo" , "dc.subject.other": "Formació de formadors" , "dc.subject.other": "Train-de-trainer" , "dc.subject.other": "Formación de formadores" , "dc.subject.other": "Programes preventius" , "dc.subject.other": "Preventive programmes" , "dc.subject.other": "Programas preventivos" , "dc.subject.other": "Infeccions de transmissió sexual" , "dc.subject.other": "Sexually transmitted infections" , "dc.subject.other": "Infecciones de transmisión sexual" , "dc.title": "Elaboración y aplicación de un programa de formación de formadores para la prevención sexual del VIH: efectos sobre la asertividad, la autoeficacia y la conducta" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Planes Pedra, Montserrat" , "dc.subject.udc": "159.9 - Psicologia" , "dc.subject.udc": "614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria" , "dc.subject.udc": "616.9 - Malalties infeccioses i contagioses. Febres" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }