{ "dc.contributor.author": "Pla, Anna Maria" , "dc.date.accessioned": "2017-05-12T09:29:39Z" , "dc.date.available": "2017-05-12T09:29:39Z" , "dc.date.issued": "2010-06" , "dc.identifier.issn": "0212-5056 (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "2013-1453 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13960" , "dc.description.abstract": "Descripció de les principals disposicions normatives dictades per l’Estat espanyol, d’incidència en matèria lingüística i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (en endavant BOE) des d’1 de gener a 30 de juny de 2009" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/2333/n53-pla-ca.pdf" , "dc.relation.ispartof": "Revista de Llengua i Dret, 2010, núm. 53, p. 381-396" , "dc.relation.ispartofseries": "Ressenyes publicades (D-DPU)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Llengües -- Dret i legislació -- Espanya" , "dc.subject": "Language and languages -- Law and legislation -- Spain" , "dc.title": "Crònica legislativa de l’Estat espanyol (BOE d’1 de gener a 30 de juny de 2009)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/annotation" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "014248" }