{ "dc.contributor.author": "Pla, Anna Maria" , "dc.date.accessioned": "2017-05-12T08:36:17Z" , "dc.date.available": "2017-05-12T08:36:17Z" , "dc.date.issued": "2013-12" , "dc.identifier.issn": "0212-5056 (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "2013-1453 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13958" , "dc.description.abstract": "Descripció de les principals disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística dictades per l’Estat espanyol i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (en endavant BOE) des d’1 de juliol a 31 de desembre de 2012. Per consegüent, el període estudiat coincideix, cronològicament, amb el segon semestre de vida de la X Legislatura de les Corts. Una legislatura, per cert, condicionada per la majoria absoluta del Partit Popular obtinguda als comicis generals celebrats el 20 de novembre de 2011." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.41" , "dc.relation.ispartof": "Revista de Llengua i Dret, 2013, vol. 60, p. 198-201" , "dc.relation.ispartofseries": "Ressenyes publicades (D-DPU)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Llengües -- Dret i legislació -- Espanya" , "dc.subject": "Languages and languages -- Law and legislation -- Spain" , "dc.title": "Crónica legislativa de l'Estat espanyol: segon semestre de 2012 (BOE d’1 de juliol a 31 de desembre de 2012)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/annotation" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.doi": "http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.41" }