{ "dc.contributor.author": "Pla, Anna Maria" , "dc.date.accessioned": "2017-05-12T08:23:39Z" , "dc.date.available": "2017-05-12T08:23:39Z" , "dc.date.issued": "2013-06" , "dc.identifier.issn": "0212-5056" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13956" , "dc.description.abstract": "Descripció de les principals disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística que varen publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat (en endavant DOGC) des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2012. Per consegüent, l’etapa que s’estudia coincideix, cronològicament, amb el darrer tram de vida de la IX Legislatura del Parlament de Catalunya perquè el 25 de novembre de 2012 varen celebrar-se eleccions anticipades. Indefugiblement, aquest escenari preelectoral, en un context polític i econòmic convuls i ple d’incerteses, condicionarà la producció normativa autonòmica" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.9" , "dc.relation.ispartof": "Revista de Llengua i Dret, 2013, núm. 59, p. 139-153" , "dc.relation.ispartofseries": "Ressenyes publicades (D-DPU)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Llengües -- Dret i legislació -- Catalunya" , "dc.subject": "Language and languages -- Law and legislation -- Catalonia" , "dc.title": "Crònica legislativa de Catalunya: primer semestre de 2012 (DOGC d’1 de gener a 30 de juny de 2012)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/annotation" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.doi": "http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.9" , "dc.identifier.eissn": "2013-1453" }