{ "dc.contributor.author": "Pla, Anna Maria" , "dc.date.accessioned": "2017-05-12T07:45:08Z" , "dc.date.available": "2017-05-12T07:45:08Z" , "dc.date.issued": "2013-12" , "dc.identifier.issn": "0212-5056 (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "2013-1453 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13952" , "dc.description.abstract": "L’objectiu d’aquesta crònica legislativa se centra a analitzar les disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística que varen publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC) des d’1 de juliol a 31 de desembre de 2012. Per consegüent, el semestre estudiat abasta el darrer tram de vida de la IX Legislatura del Parlament català" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.34" , "dc.relation.ispartof": "Revista de Llengua i Dret, 2013, vol. 60, p. 154-162" , "dc.relation.ispartofseries": "Ressenyes publicades (D-DPU)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Llengües -- Dret i legislació -- Catalunya" , "dc.subject": "Language and languages -- Law and legislation -- Catalonia" , "dc.title": "Crònica legislativa de Catalunya: segon semestre de 2012 (DOGC d’1 de juliol a 31 de desembre de 2012)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/annotation" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.doi": "http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.34" , "dc.identifier.idgrec": "018633" }