{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Geografia" , "dc.contributor.author": "Ribera Masgrau, Lluís" , "dc.date.accessioned": "2017-04-18T07:21:51Z" , "dc.date.available": "2017-04-18T07:21:51Z" , "dc.date.issued": "2017-02-28" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/402179" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13855" , "dc.description.abstract": "This paper analyzes the vulnerability of commercial establishments in the city of Girona to potential floods caused by the River Onyar. We identified all the shops located on the ground floor within the flood areas with return periods of 25 and 50 years. Each of the 568 shops finally included in the study were given a questionnaire. The data obtained were analyzed using a multivariate statistical approach that made it possible to determine five different flood vulnerability profiles for the commercial establishments studied. We then determined the level of vulnerability and risk for each establishment and also for each of the five profiles mentioned above. The results were mapped in order to analyze their distribution in space. The study shows a scenario that is not optimistic, characterized by both a poor perception of the real risk of floods, due to fading historical memory, and a precarious adaptation to the risk" , "dc.description.abstract": "Aquest treball analitza la vulnerabilitat que el comerç de la ciutat de Girona presenta a unes potencials inundacions del riu Onyar. S’han identificat tots els establiments comercials en planta baixa que es troben dins les àrees inundables amb períodes de retorn de 25 i 50 anys. A cadascun dels 568 comerços estudiats se’ls ha facilitat un qüestionari. Les dades obtingudes han estat tractades mitjançant una anàlisi estadística multivariant que ha permès descriure cinc perfils diferents d’establiment comercial en funció de la seva vulnerabilitat. Posteriorment, s’han quantificat la vulnerabilitat i el risc per a cada establiment i també per a cadascun dels cinc perfils mencionats. Tots els resultats han estat cartografiats per tal d’analitzar-ne també la seva distribució en l’espai. Es desprèn de l’estudi un escenari poc optimista marcat tant per una feble percepció de risc induïda per un esvaïment de la memòria històrica, com per una precària adaptació al risc" , "dc.format.extent": "389 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Inundacions" , "dc.subject.other": "Inundaciones" , "dc.subject.other": "Floods" , "dc.subject.other": "Establiments comercials" , "dc.subject.other": "Establecimientos comerciales" , "dc.subject.other": "Commercial establishments" , "dc.subject.other": "Vulnerabilitat" , "dc.subject.other": "Vulnerabilidad" , "dc.subject.other": "Vulnerability" , "dc.subject.other": "Girona" , "dc.subject.other": "Risc" , "dc.subject.other": "Riesgo" , "dc.subject.other": "Risk" , "dc.subject.other": "Percepció" , "dc.subject.other": "Percepción" , "dc.subject.other": "Perception" , "dc.title": "La vulnerabilitat del comerç de la ciutat de Girona a les inundacions del riu Onyar" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Ribas Palom, Anna" , "dc.subject.udc": "339 - Comerç. Relacions econòmiques internacionals. Economia mundial. Màrqueting" , "dc.subject.udc": "91 - Geografia. Viatges" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.823519356632346; north=41.98359940628608; name=riu Onyar, Girona" }