{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Química" , "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Química Computacional i Catàlisi" , "dc.contributor.author": "Torres Antón, Òscar" , "dc.date.accessioned": "2017-03-28T06:08:42Z" , "dc.date.available": "2017-03-28T06:08:42Z" , "dc.date.issued": "2017-02-24" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/401739" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/13788" , "dc.description.abstract": "Some of the most powerful methods for synthesizing complex organic molecules with high levels of chemo-, diastereo- and enantioselectivity rely on metal carbene chemistry. These compounds are versatile reaction intermediates that can react with a wide variety of functional groups. This doctoral thesis is based on the methodological study of enantioselective rhodium(I) carbene-mediated cascade reactions comprising a carbene/alkyne metathesis step, triggered by base-free decomposition of sulfonylhydrazones. With this methodology, sulfonated azacyclic framerworks, vinylcyclopropane and methylenetetrahydropyran scaffolds have been synthesised in an enantioselective manner" , "dc.description.abstract": "Alguns dels mètodes més poderosos emprats per a la síntesi de compostos orgànics amb estructues complexes i amb als nivells de quimio-, diastereo- i enantioselectivitat estan basats en la química dels carbens metàl·lics. Aquests compostos són intermedis de reacció molt versàtils, amb capacitat d’actuar vers una gran varietat de grups funcionals. Aquesta tesi doctoral es basa en l’estudi metodològic de reaccions en cascada enantioselectives a través de metàtesi carbè/alquí, catalitzada per carbens de rodi(I) obtinguts mitjançant la descomposició, en absència de base, de sulfonilhidrazones. Amb aquesta metodologia s'ha aconseguit sintetitzar compostos azacíclics sulfonats, viniciclopropans i metiletetrahidropirà de manera enantioselectiva" , "dc.format.extent": "173 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Cyclisation" , "dc.subject.other": "Ciclació" , "dc.subject.other": "Ciclación" , "dc.subject.other": "Rhodium" , "dc.subject.other": "Rodi" , "dc.subject.other": "Rodio" , "dc.subject.other": "Carbene" , "dc.subject.other": "Carbè" , "dc.subject.other": "Carbeno" , "dc.subject.other": "Hydrazone" , "dc.subject.other": "Hidrazona" , "dc.subject.other": "Density functional theory" , "dc.subject.other": "Teoria del funcional de la densitat" , "dc.subject.other": "Teoría del funcional de la densidad" , "dc.title": "New carbocyclisations of polyunsaturated hydrazones catalysed by rhodium(I)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Pla i Quintana, Anna" , "dc.contributor.director": "Roglans i Ribas, Anna" , "dc.subject.udc": "54 - Química" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }